CD4 do CD8 jako wskaźnik odporności.

sierpień 7, 2017 by
Kategoria: Odporność

Inną nazwą tego testu jest T-Lymphocyte Helper/Suppressor Profile, a test ten oznacza poziom limfocytów tzw. T helper cells (CD4) do regulatory T cells (CD8). Każdy z nich jest liczony i porównywany. Dla dorosłych standardowy wynik to 0,9 do 3,7. Zazwyczaj wiąże się to z wynikiem dla CD4 na poziomie 30-60%, a CD8 na poziomie 10-30%

Dostajemy u dziecka z ZD wynik takiego testu 6,18 gdzie CD4 jest na poziomie 68% a CD8 na poziomie 11%. Co to może oznaczać?

Zazwyczaj u dziecka z ZD wskaźnik ten jest bardzo niski, gdyż wynika z wpływu jaki mają na funkcjonowanie limfocytów geny RCAN1, SOD1, ITGB2 z potrojonego 21 chromosomu. Według raportów publikowanych w tym temacie CD4 w ZD to zazwyczaj 44%, gdy u grupy rówieśniczej jest to 77%. Parametry te wskazują na bardzo niską odporność dzieci z ZD.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3074212/

Deregulacja taka jest elementem składowym wielu poziomów błędu począwszy od mniejszej liczby limfocytów, przez większą zmienność działania cytokin zapalnych i błędów w rozpoznaniu patogenów takich jak  candida.

W momencie, gdy mamy taki wynik nie jest to typologia ZD. Jeżeli wynik jest tak wysoki to może wskazywać na istotną infekcję, atak wirusa lub innych zasadniczych problemów związanych z niewłaściwą reakcją immunologiczną i wymagana jest wtedy konsultacja onkologiczna .

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1076029613511521?journalCode=cata

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19852434

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...