Nfl jest biomarkerem postępu choroby Alzheimera w zespole Downa.

listopad 4, 2021 by
Kategoria: Odporność

Nfl jest biomarkerem neuroinflamacji, neurodegeneracji w chorobie Alzheimera. Może być używany jako element oceny stanu przyspieszonej neurodegeneracji w ZD poprzez analizę jego ilości w korelacji do spadku możliwości funkcjonalnych. Takie badania na osobach z ZD zostały już wykonane z tym zastrzeżeniem, że istotnym czynnikiem wpływającym na jakość tego biomarkera jest status genu APOE4. W ZD występowanie polimorfizmów rodzicielskich wpływa przyspieszająco na rozwój choroby Alzheimera, przez co interpretacja czynnika Nfl dla tej subpopulacji musi być odmienna.

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/alz.045982

https://alzres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13195-020-00593-7

https://www.alzforum.org/news/research-news/apoe4-hastens-alzheimers-disease-downs-syndrome

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...