EGCG 2018. Mitochondria, inhibicja DYRK1A czy poprawa funkcji poznawczych?

luty 8, 2018 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Większość z badaczy analizujących skuteczność oddziaływania suplementów i środków farmakologicznych w zespole Downa popełnia wciąż ten sam błąd: chcą zbadać wszystko co jest możliwe, ograniczając wpływ na metabolizmy badane wszystkiego co jest możliwe. Co to znaczy?

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-czy-egcg-czy-tez-inhibitor-dyrk-1-a.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-czy-egcg-jest-najwazniejszym-suplementem-w-zd.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018.html

1.Badania nad EGCG hiszpańskie szukały odpowiedzi na pytanie: czy EGCG wpływa na rozwój funkcji poznawczych osoby z ZD. Wnioski jakie tam pojawiły się były następujące:

“EGCG i trening kognitywny przez 12 miesięcy, były zdecydowanie bardziej efektywne niż placebo i sam trening kognitywny, w poprawie pamięci wzrokowej, poznawczej, zachowaniu, panowaniu nad emocjami. Konieczna będzie 3 faza projektu, by w dłuższym okresie ocenić efektywność długoterminową EGCG i treningu kognitywnego u osób z ZD, przy udziale większej ilości osób.

Efekt ten uzyskano przy zastosowaniu minimalnej dawki 9 mg EGCG na 1kg ciała.”

http://www.zespoldowna.info/jest-zakonczono-pierwsze-badania-kliniczne-nad-zastosowaniem-egcg-w-leczeniu-funkcji-poznawczych-u-osob-z-zespolem-downa.html

…ale Mara Dierssen i Rafael del Torre wykluczyli ze swojej grupy badawczej dzieci poniżej 16 roku życia i te, które mają polimorfizmy cyklu kwasu foliowego w szczególności genu FOLR2, DHFR, MTHFR, MTHFD1. Z tej perspektywy można powiedzieć, że badania były selektywne i bardzo wybiórcze…ale coś pokazały: trening funkcjonalny w połączeniu z podawaniem EGCG dał efekt u osób powyżej 16 roku.

2.Nie jest precyzyjnie powiedziane że uzyskano to tytułem inhibicji genu DYRK 1A, choć takie założenie istniało. Po prostu badacze szukali odpowiedzi i szukali takiego zastosowania EGCG, aby zostało to potwierdzone…a może okazuje się, że EGCG wspomaga osobę z ZD poprzez wzmocnienie funkcjonowania mitochondriów i całej gospodarki energetycznej, tak jak to opisała Rosa Anna Vacca i jej zespół, ja mam takie wątpliwości.

http://www.zespoldowna.info/polifenole-roslinne-w-zespole-downa-2016-podstawowy-protokol-w-zespole-downa.html

image

W tym ujęciu EGCG jest świetnym polifenolem i antyoksydantem, chroniącym przed wolnymi rodnikami mitochondria. W ten sposób poprawiając funkcjonowanie poznawcze, bo mitochondria są podstawą tych procesów i energia którą tworzą. Tak to opisywałem wtedy:

“EGCG najwyżej umieszczony polifenol, działa według autorów, na 5 głównych procesach w zakresie leczenia osób z zespołem Downa:

a) jest to proces stymulacji przez EGCG  szlaku sygnalizacyjnego cAMP/PKA  stymulacji fosforylizacji

b) jest to  proces obniżania i oczyszczania wolnych rodników (ROS)

c) jest to proces wyhamowania nadaktywności potrojonego genu DYRK1A, co prowadzi do zwiększenia aktywności PGC-1α (kluczowego regulatora biogenezy i funkcjnonowania mitochondriów) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057551/

d) jest to proces aktywizacji SIRT 1 poprzez deacetylację PGC-1α

e) jest to proces poprawiający fosforylację AMPK https://pl.wikipedia.org/wiki/AMPK

Wszystkie te procesy są zaznaczone ciemnozielonym kolorem.

Autorzy nie dodali tutaj istotnego działania regulującego aktywność genu DNMT3L poprzez EGCG, która to jest kluczowa dla metylacji w ZD o czym pisałem poniżej.

http://www.zespoldowna.info/egcg-reguluje-funkcjonowanie-genow-z-rodziny-dnmt.html

“W efekcie możemy mówić o poprawie i aktywizacji metabolizmu osoby z ZD, szerokim działaniu neuroprotekcyjnym który zdecydowanie poprawia inteligencję, pamięć osoby z ZD. Obniżeniu stresu tlenowego i koncentracji amyloidów beta opóźnia na pewno starzenie się i opóźnia proces demencji. Jak widać zatem polifenole, które obecnie lekarze odrzucają jako środek dla osób z ZD, w powyższych badaniach, faktach mogą być istotnym wsparciem dla osób z ZD. Są one tym razem bezdyskusyjne i jednoznaczne.”

Dla mnie to jest dużo bardziej istotne od tego co poszukiwali Hiszpanie. Dlaczego? Dotyczy to wszystkich osób z ZD…choć nie prezentuje rozwiązań technicznych w szczególności u osób z ZD z polimorfizmami, o których Rosa mi opowiadała. W jej badaniach uwzględniano polimorfizmy cyklu kwasu foliowego…ale nie szukano protokołów biorących je pod uwagę.

3.Patrząc na projekt Hiszpanów, Włochów dochodzimy do pytania: po co podawać EGCG?

Najnowszy trend to wciąż jednak mitochondria, skoro mogą zdrowe mitochondria ograniczyć skutki patologii choroby Alzheimera to samo przez siebie rozumie się, że to jest konieczne. I to wyrasta na cel bezwzględnie priorytetowy w badaniach…ale głównym patogenem w tym przypadku jest gen RCAN1, i tutaj mamy już wątpliwości.

http://www.zespoldowna.info/zdrowe-mitochondria-moga-zatrzymac-rozwoj-choroby-alzheimera.html

http://www.zespoldowna.info/rcan-1-i-mitochondria.html

Owszem możemy walczyć z inhibicją DYRK1 A i w ten sposób hamować destrukcyjny wpływ tego genu na aktywność genu RCAN1…ale tutaj będziemy mieli celowe inhibitory skuteczniejsze od EGCG.

Czy to oznacza, że EGCG jest nam nie potrzebne? Nie powiedziałem tak, ani nawet nie pomyślałem o tym, jednak EGCG nie powinno być przedmiotem badań w ujęciu priorytetowym. Ilość różnych badań w kierunku oddziaływania EGCG w tych mechanizmach o których wspomniałem, jest tak duża, że kolejne nie wniosą nic nowego…a czekają nas wyzwania wciąż nie poruszane jak reakcja immunologiczna, na którą EGCG może mieć wpływ i związane z tym zastosowanie szczepień według mnie kompletnie nieskuteczne w ZD.

WNIOSEK:

Ja wciąż podaję EGCG i będę podawał, choć nie jest to w tym kierunku o czym pierwotnie myślałem, że jest i będzie. Dziś najważniejsze są mitochondria i w tym kierunku będę podawał EGCG.

https://www.bioscience.org/2015/v20/af/4307/fulltext.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27302362

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...