“Czy morfologię można robić jak się jest przeziębionym?”

czerwiec 20, 2024 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Właśnie, badanie krwi w momencie choroby i analiza wskaźników jak morfologia, w takim stanie zawsze potwierdza chorobę….nie pokazując jaką, jak jej przeciwdziałać. Zatem NIE ROBIMY BADAŃ W TAKIM STANIE.

Lekarz na podstawie doświadczenia próbuje zbudować sobie jakąś ścieżkę działania, patrząc na takie wyniki…ale jak nie rozumie założeń, spersonalizowanych wynikających z trisomii21, to może popełnić błąd. Wtedy mając lekkie przeziębienie, które wpłynęło na wynik morfologii, możemy “zostać” z poważną chorobą, bo tak w dobrej wierze, lekarzowi ten wynik będzie się widział z perspektywy jego doświadczenia i pojawią się antybiotyki itp. Zatem wniosek:

jeżeli cokolwiek dziecku z ZD dolega, a ma to być pierwsze badanie, to morfologii w ZD lepiej nie robić

Jakie badania należy zrobić wtedy? Te które są uważane za biomarkery “ostateczne”, wynikające z dłuższej perspektywy, metabolizmu wielodniowego, jak CD4/CD8, albo ferrytynę lub TIBC zamiast żelaza, ft3/ft4 zamiast TSH, hemoglobiny glikowanej zamiast glukozy itp.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...