237 na 327 czyli Jaś przywódca i jego słabe punkty

czerwiec 20, 2014 by
Kategoria: Świadomy Jaś

Ocena Janka na koniec roku powiedziała mi bardzo dużo. W związku z tym, że dodatkowo Jaś miał zrobioną ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pokusiłem się o analizę Jasia w edukacji w schemacie SWOT, czyli silnych i słabych jego stron. Dziękuję Pani Karolinie, Pani Agnieszce za wiele ciekawych uwag w trakcie przekazywania tych informacji.

Na początek coś co utkwiło mi w mojej rodzicielskiej głowie: “…pierwszy raz spotykam się z sytuacją by Janek, chłopiec z dysfunkcją, mógł być liderem dla dzieci zdrowych”, powiedziała Pani Karolina. “Dzieci rywalizują o to by być z Jasiem, aczkolwiek są też takie dni, gdy on o nie zabiega i nie są one tym zachwycone. Jaś wtedy musi zachęcić je do wspólnej zabawy i jemu to wychodzi.” To usłyszałem w trakcie spotkania z Panią pedagog, mnie zbudowało. Gdy dodam do tego sytuację, gdzie we wtorek widziałem rodziców dzieci zdrowych chcących aby ich dzieci były w takiej grupie integracyjnej z Jasiem, pomyślałem, że inna lepsza rzeczywistość powoli i to skutecznie nadchodzi. Miłe.

SŁABE STRONY

Zacznę tak: gdyby nie było elementów sprawdzających komunikację w różnych jej atrybutach Jaś nie miałby słabych stron! Jednak komunikacja determinuje funkcjonowanie wszystkich dzieci w przedszkolu i “ciągnie” za sobą różne inne elementy powiązane z sobą ściśle.

OBSZAR 1: Rozwój mowy i umiejętność porozumiewania się

POZIOM OCENY: 50%

UWAGI: Jaś dokonał istotnego postępu od początku roku, jednak takie elementy jak artykulacja jest oceniona bardzo słabo, tak samo jak poprawne formy gramatyczne. Nie oznacza to, że ich nie stosuje, albo nie zna. Jednak w stosunku do dzieci zdrowych jest to poziom rozwojowy odbiegający istotnie. W tym obszarze tak samo trudnym tematem są kwestie umiejętnego zadawania pytań, wyrażanie opinii, kończenie zdania tak by stworzyć logiczną całość.

Zdecydowanie lepiej radzi sobie na poziomie rozumienia i stosowania w wypowiedziach wyrażeń przyimkowych (na poziomie maksymalnym), opowiadania i interpretowania obrazków oraz dostosowania wypowiedzi do rozmówcy.

OBSZAR 2: Umiejętności twórcze.

POZIOM OCENY: 58,3%

UWAGI:Ten obszar to przede wszystkim motoryka mała. Jaś nie chce trzymać przyborów i nie chce rysować. W trakcie rozmowy, stale pojawiał się problem: jak zmotywować Jasia do pisania malowania, wycinania. Stale też pojawiały się opinie, że jak chce to potrafi się skupić na zadaniu. Myślę, że to moja wina. Postawiłem na iPada na którym Jaś świetnie funkcjonuje, natomiast tradycyjne czynności mi też “przeszkadzające” odstawiłem na bok. Nie ma motywacji, nie ma treningu są problemy. Na 8 punktów oceny Jaś miał jedną słabą ocenę wskazującą, że nie trzyma prawidłowo przybory i nie stosuje odpowiedniego nacisku. Ma też pozytywną ocenę mówiącą o sprawnym używaniu zawsze tej samej ręki przy czynnościach w ramach zajęć edukacyjnych. Pozostałe były przeciętne.

OBSZAR 3: Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku

POZIOM OCENY: 58,3%

UWAGI:Najkrócej,  Jaś ma problem z określeniem jaki dziś jest dzień tygodnia, jaki był wczoraj i jaki będzie jutro. I nie chodzi tylko o nazwanie tego bo to jest w stanie zrobić nawet  po angielsku, ale umiejscowieniem siebie w tej czasoprzestrzeni. Być może gdybym ja wiedział, czuł że jest to problem, to ćwiczyłbym temat…dziś wyszło i zaskoczyło. Pozostałe kwestie wypadły zadowalająco i wiem, że możemy te tematy WŁAŚNIE ĆWICZYĆ i powtarzać w aspekcie każdego dnia, w którym się budzimy.

OBSZAR 4: Orientacja przestrzenna oraz dostrzeganie powtarzalności układów i następstw

POZIOM OCENY: 50%

UWAGI: Obszar silnie związany z tym opisanym powyżej. Potwierdził istotny problem odczuwania czasu przez Jasia, bez względu jak on jest nazwany. Czy mówimy o czasie przeszłym, przyszłym, opowiadaniu i marzeniach, czy o zjawiskach geograficznych. Nie zna regularności czasu, nie widzi konsekwencji w ciągłości czasu. Samą przestrzeń potrafi “objąć” i wskazać lewą i prawą stronę.

OBSZAR 5: Rozumienie związków rodzinnych i wiedza o kraju ojczystym

POZIOM OCENY: 46,7%

UWAGI: Dla mnie ten obszar z perspektywy rozwoju dziecka z ZD jest bardzo kłopotliwy. Jaś nie ma problemów z nazwaniem i określeniem roli członków rodziny.  Problemem są obszary wynikające z rozwoju komunikacji i wykorzystania jej.  Jeżeli Jaś ma problem z odpowiednim poziomem artykulacji, to nie zapamięta swojego adresu w którym “ż i ź” występują i są dla niego problemem. Jeżeli dojeżdża tak daleko do przedszkola, to nie jest w stanie w oczekiwany sposób powiedzieć jak dojeżdża do szkoły. Gdy ma problemy z podstawową wiedzą i komunikacją nie musi wiedzieć, że Warszawa jest stolicą Polski. Na to przyjdzie czas.

PODSUMOWANIE:

Nie zaskoczyły mnie słabe obszary Jasia. Twierdzę, że wynikają one z typologii zespołu Downa. Komunikacja dla większości dzieci z ZD jest nieosiągalna w ujęciu wymaganym przez system. Pamięć jest ograniczona tytułem błędów anatomicznych i metabolicznych. Związki czasowe i przestrzenne tak samo. Motoryka mała to problem napięcia i wrażliwości tak typowej dla ZD. Uważam, że z wyjątkiem ostatniego obszaru, który można by “wyćwiczyć” Jaś uzyskał rewelacyjny wynik jak na dziecko z zespołem Downa i to dzięki lekom, takim ja cerebrolizyna, logopedom. Bez tego nie miałby szans nawet na te 50%, a to w wielu wypadkach jest bardzo dobre 50%!

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...