237 na 327, czyli percepcja wzrokowa i słuchowa Jasia

czerwiec 25, 2014 by
Kategoria: Świadomy Jaś

Na tym etapie rozwoju Jasia jest to dla mnie kluczowa ocena. Niektóre jej parametry są typologią negatywną dla ZD. Niektóre dzięki lekom i odpowiednim nauczycielom mogą być skorygowane. Ocena ta dla mnie ma istotne znaczenie przy określeniu poziomu rozwoju mojego Jasia. Otrzymał tutaj 77% co mnie bardzo ucieszyło.

Ocena ta ma pewne sprzeczności w stosunku do poprzednich ocen. Tam gdzie Janek ma wyuczone reakcje, umiejętności, a pojawia się nowe “nieobrobione” wcześniej działanie w ramach tych obszarów, Janek nie radzi sobie. Odczytuję to w następujący sposób:   jest coś na tyle nowego dla niego, że nie rozumie i nie wie jak można wykorzystać mechanizmy, które zna. Przykładem takiej sytuacji jest liczenie wyrazów. Nie umiał tego zrobić, choć liczy figury, rzeczy wszystko. Dlaczego nie umie liczyć wyrazów?

Inna typologia to jego słabości. Słaba komunikacja ogranicza łatwość w znajdowaniu rymu do podanego wyrazu. Jaś tego nie umie. Inna słabość to nie umie rysować na kartce w kratkę według wzoru. Jest to powtórzenie z obszarów oceniających jego motorykę małą i jest tutaj zgoda. Uśmiech

ALE! Na maksa Jaś został oceniony za:

-układanie obrazków z części

-wskazanie podobieństw i różnic między przedmiotami i nawet to go ponoć pasjonuje

-rozpoznaje kolory i nazywa je także w różnych językach

-rozróżnia kształty

-rozpoznaje odgłosy z otoczenia

-dokonuje analizy sylabowej wyrazu

-nazywa głoski i to ponoć jako jeden z lepszych w grupie

-wskazuje takie same znaki graficzne

Ma problemy i wymaga wsparcia przy bardziej skomplikowanych zadań takich jak odgadnięcie więcej niż 6 elementów różniących obrazki, powtarzanie wierszyków i rymów, nazywanie głoski w wygłosie wyrazu.

Po tych ocenach jestem dobrej myśli. Potwierdzają, że na tym etapie ROZWOJU Jasia mogliśmy mu pomóc i wiele aspektów życia codziennego podciągnął w stosunku do dzieci zdrowych. Jest to niezwykle optymistyczne patrząc na jego rozwój. Przed nami szkoła, już od września.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...