Co z niepełnosprawnymi intelektualnie?

Marzec 12, 2010 by
Kategoria: Projekt edukacji

Jak działa system opieki i edukacji w stosunki do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną? Nauczyciele, dyrektorzy i rodzice niepokoją się planowanymi zmianami. Co się dzieje? Czy zadania związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną zostanie przeniesiona z obszaru działań MEN do MPiPS?

Oto fragment listu, jaki został wysłany na ręce Minister Edukacji, listu z podpisami dyrektorów, nauczycieli i rodziców – został wysłany do MEN:
"Zaniepokojeni powtarzającymi się informacjami dotyczącymi planów Ministerstwa Edukacji Narodowej – związanych z przekazaniem zadań realizowanych w stosunku do dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną z obszaru działań MEN do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwracamy się do Pani Minister z prośbą o zdementowanie tych informacji lub – jeżeli są one zgodne z prawdą – o ponowne rozważenie zasadności planowanych działań."
Jak to działa teraz? Zapytaliśmy o to Marcina Halickiego, redaktora naczelnego WTZ – magazynu ośrodków terapii zajęciowej. Jak jest oceniany system edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną zapytaliśmy Bognę Frąszczak, socjologa zajmującego się polityką społeczną.
Dlaczego pojawiają się pomysły wyłączenia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną z systemu Ministerstwa Edukacji? Możliwości są dwie: albo chęć poprawy sytuacji tych osób i zapewnienie im jeszcze lepszej opieki i możliwości nauki, albo… chęć oszczędności? W którą stronę idą zmiany?

Powyższy artykuł jest wstępem do dyskusji, którą można śledzić tutaj: http://www.radiomerkury.pl/index.php?art=40549

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...