Ekspresja mikro RNA jest skorelowana z ekspresją genów DYRK1A, APP i poziomem proteiny tau oraz BDNF w mózgu w ZD.

październik 24, 2019 by
Kategoria: Metabolizm

Biomarkery choroby Alzheimera w ZD to: wzrost ekspresji genu APP, istotny wpływ na to genu DYRK1A, także potrojonego oraz duże ilości fosforylowanej proteiny tau. Przekłada się to na niską ekspresję genu BDNF. Dzisiaj do tej układanki naukowcy dokładają kolejną cegiełkę.

Im głębiej zachodzi wspomniana deregulacja tym bardziej obniża się poziom aktywności mikro RNA krytycznych dla funkcjonowania komórek. W poniższym artykule te wartości jednoznacznie określono jako krytyczne dla leczenia dorosłych osób z ZD, choć dane są implikowane z mysiego modelu ZD.

image

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304394019306445?via%3Dihub

W badaniu tym zajęto się mikro RNA: miR-17, miR-20a, miR-101, miR-106b, miR-199b, miR-26a, miR-26b. Do tej pory słabo analizowanymi w ZD. Znaleziono ścisłe powiązania między ich aktywnością a potrojeniem genów.

APP łączy się z aktywnością miR-17, miR-20a, miR-101 i miR-106b. Zależność jest bardzo jednoznaczna. Zwiększona aktywność APP powoduje spadek ekspresji powyższych mikro RNa, normalizowanie statusu, zwiększenie aktywności.

DYRK1A łączony jest w podobny sposób z miR-199b.

Aktywność DYRK1A jest związana z nadmierną fosforylacją proteiny tau…a to wynika z obniżenia aktywności BDNF i powyższych mirko RNA. Zatem, nie tylko regulacja aktywności genu DYRK1A jest tutaj kluczowa, ale oddziaływanie na BDNF (kurkuma, PQQ, ubiquinol) ale także na mikro RNA.

Ja czekam na kolejne badania w tym zakresie.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...