List otwarty do Pani Minister

Maj 4, 2010 by
Kategoria: Projekt edukacji

Warszawa, 19 IV 2010

List otwarty do Pani Minister Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister,

Zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych został powołany przez Panią do stworzenia koncepcji zmian systemu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracowaliśmy społecznie przez rok, a efektem pracy był zestaw raportów opisujący koncepcję systemowych zmian wsparcia, edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od wykrycia nieprawidłowości rozwojowych do zakończenia edukacji ponadgimnazjalnej. Opieraliśmy się na międzynarodowych aktach prawnych ratyfikowanych przez Polskę. Koncepcja uwzględniała trzy ścieżki edukacyjne – w nurcie włączającym, integracyjnym oraz w szkolnictwie specjalnym. Raporty przełożyliśmy na język zwartych rekomendacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na stronach internetowych oraz w serii broszur własny materiał przybliżający zmiany proponowane do wdrożenia w postaci rozporządzeń, który przedstawiało również na konferencjach regionalnych. Jak nam wiadomo – ich uczestnicy sceptycznie lub negatywnie oceniają zaprezentowany materiał i wiążą go z pracą naszego Zespołu, ponieważ pracownicy Ministerstwa powołują się na Zespół, jako autora zmian.

Z przykrością stwierdzamy, że przedstawiona propozycja nie jest stanowiskiem Zespołu, takich zmian Zespół nie rekomendował. Nasze raporty zostały potraktowane selektywnie, przez co wypaczono sens wypracowanych przez nas koncepcji, m. in. zespołu ds. SPE na terenie szkoły ogólnodostępnej czy Karty Potrzeb i Świadczeń.

W propozycjach pominięto także tak znaczące elementy systemu, jak na przykład: wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie ponadgimnazjalne, edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym, niedostosowanych społecznie.

Jesteśmy przekonani, że Pani Minister – tak samo jak powołanemu przez Panią Zespołowi – zależy na poprawie sytuacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niestety, nie znalazło to odbicia w prezentowanym materiale.

Z poważaniem –

1. Witold Cyroń

2. Marzena Czarnocka

3. Ewa Czech

4. Małgorzata Dońska-Olszko

5. Elżbieta Fałek

6. Anna Florek

7. Monika Gołubiew-Konieczna

8. Małgorzata Gorący

9. Beata Jachimczak

10. Lidia Klaro-Celej

11. Maria Król

12. Łukasz Ługowski

13. Grażyna Michalczuk

14. Sławomir Moczydłowski

15. Urszula Moszczyńska

16. Magdalena Politańska

17. Izabela Rodak

18. Małgorzata Rybicka

19. Alina Smyczek

20. Barbara Szostak

21. Anna Tomaszewska

22. Paweł Wdówik

23. Jolanta Wojciechowska

24. Andrzej Wolski

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...