Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.4

styczeń 13, 2011 by
Kategoria: Projekt edukacji

Dzisiaj ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE RAMOWYCH STATUTÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ SZKÓŁ PUBLICZNYCH, kluczowe dla edukacji włączającej.

OMÓWIENIE:

Dokument ten zmienia rzeczywistość edukacyjną w sposób istotny. Mówi on, że rezygnuje się z:”…określania minimalnej liczby dzieci i uczniów niepełnosprawnych w oddziałach specjalnych i oddziałach integracyjnych, co daje organom prowadzącym możliwość dostosowania liczby dzieci i uczniów w oddziale do możliwości środowiskowych i lokalowych. Możliwe będzie tworzenie oddziałów integracyjnych nawet dla 1 ucznia niepełnosprawnego!”

Korzystny zapis to także ten, który mówi o tym że: “…liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy zorganizowanej w szkole integracyjnej lub specjalnej powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału (klasy) szkoły integracyjnej lub specjalnej.

OPINIA RODZICA:

Decyzja ta otwiera w zasadzie drogę do edukacji włączającej i jest to z pewnością rewolucja. Uzupełnienie przy tym kompetencji Dyrektora placówki  w zakresie zatrudniania POMOCY NAUCZYCIELA dla dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych powoduje, że można myśleć o PILOTAŻACH które nawet w najmniejszych miastach mogą zmienić poziom dostępności szkół dla dzieci niepełnosprawnych. Jest jednak jedno ALE! We wszystkich wspomnianych dokumentach, które prezentowałem w tym tygodniu nie znalazłem systemu FINANSOWANIA edukacji ucznia. Może to oznaczać, że zmiany te są zasadniczo jedynie kosmetyką, gdyż nie przewidują chociażby powiązania pieniędzy z uczniem, a to będzie oznaczało ucieczkę od tych rozwiązań dyrektorów placówek ze względu na barak środków.

ROZPORZĄDZENIE znajdziecie tutaj: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/akty-prawne/154-projekty-rozporzadzen-dotyczace-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...