Silne strony Jasia według oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

czerwiec 26, 2014 by
Kategoria: Świadomy Jaś

Jaś miał 2 oceny. Jedną w całości już przedstawiłem, gdzie był porównywany do dzieci zdrowych z jego grupy. Czas na ocenę pedagoga specjalnego. Nie będę jej teraz analizował tak jak poprzednią. Chciałbym pokazać Wam jednak jak wiele pozytywnych elementów nasze dzieci mogą ROZWINĄĆ podczas edukacji i oby mogły z nich korzystać.

Ocena pedagoga musi pokazywać silne i słabe stronę dziecka. jest oceną opisową, nie jest tak “sztywna” jak poprzedni arkusz oceny, który opisywałem. Zawsze może stanowić element “ściągi” pokazującej jak przebiega rozwój dziecka w czasie edukacji.

Ta ocena Jasia została zrobiona w kwietniu. Od tego momentu do dziś Jaś uczynił duże postępy, stąd w kilku pozycjach ta ocena nie jest już aktualna, ale popatrzmy:

1.UWAGA

Jaś znacznie poprawił kontakt wzrokowy, jest zainteresowany rzeczywistością i potrafi do końca doprowadzić zadanie i skupić się przy nauczycielu.

Opinia ta w porównaniu do tej początkowej to jak biel do czerni. Jaś osiągnął coś co wydawało się być niemożliwe do osiągnięcia w ciągu roku. Z rozbieganego malucha zmienił się w przedszkolaka.

2.KOMUNIKACJA

Jas ma dużą potrzebę komunikacji, dużo mówi, zaczął zadawać pytania i ma co raz większy zasób słownictwa. Spontanicznie wita się ze wszystkimi, ma dobrą pamięć wzrokową i słuchową i umie rozpoznać osoby.

Problemy z komunikacją z początku edukacji przedszkolnej obecnie korygują się. Jaś wiedząc do czego służy mowa, komunikaty wykorzystuje to…a to daje mu rozwój.

3.PERCEPCJA WZROKOWA

Jas jest bardzo spostrzegawczy, utrzymuje kontakt wzrokowy i umie odróżnić i dobrać odpowiednie klocki do budowy ze względu na ich cechy fizyczne.

4.PERCEPCJA SŁUCHOWA

Posiada wysoką umiejętność rozróżniania dźwięków z najbliższego otoczenia. Chętnie uczestniczy na zajęciach muzycznych i rytmicznych.

5.SPRAWNOŚĆ (MOTORYKA DUŻA)

Jaś jest sprawny ruchowo. Potrafi omijać przeszkody, skakać obunóż, wspinać się, biec i iść do przodu, do tyłu i na boki. Wbiega po schodach Uśmiech

6.EMOCJE

Chętnie pomaga innym dzieciom, pociesza je kiedy zdarzy się któremuś płakać . Wchodzi w relacje z dziećmi z własnej inicjatywy współdziała z kolegami i koleżankami. Bawi się zgodnie z kolegami i jest przywódcą w grupie.  Dużo lepiej funkcjonuje w swojej grupie. Gdy grupy są łączone “tłum” ogranicza go.

7.MOTYWACJA

Motywacja efektywnie zwiększa działanie Jasia. Jest otwarty na pozytywne oddziaływanie. Motywacja wewnętrzna, jeżeli jest zainteresowany jakimś działaniem, jest silna szczególnie gdy naśladuje zachowanie kolegów i stara się postępować tak jak oni.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...