Szkoła we Wrocławiu a MOJA SZKOŁA 3

Listopad 13, 2009 by
Kategoria: Projekt edukacji

Naciskany przez Was podsumowuję krótko nasz wrocławski system edukacji, który budujemy już od ponad roku. Proszę skonfrontujcie go z projektem MOJA SZKOŁA 3, chyba będzie to miła niespodzianka.

System edukacji w mieście Wrocławiu nie odbiega zasadniczo od tego, który istnieje w każdym dużym mieście w Polsce. Na bazie tego systemu, dzięki wsparciu Władz Oświatowych Miasta Wrocławia kierowanych przez p.Lillę Jaroń dokonaliśmy zmian w wielu miejscach jego funkcjonowania.

Jak prowadziliśmy te zmiany? Osoby kierujące tym procesem to p. Ewa Szczęch i p.Aleksandra Nestorowicz, które to przygotowały w trakcie wielu spotkań i dyskusji grupę jednostek DOBROWOLNIE chcących wziąć udział w programie.

Tak wyselekcjonowana grupa spotykała się z rodzicami zajmującymi się edukacją, dyskutując na temat możliwości edukacyjnych, czynników geograficznych (czyli bliskości lokalizacji względem jakiejś dzielnicy) i potrzeb. Rodzice mieli przygotowaną statystykę dzieci z ZD w układzie rocznikowym oraz koordynowali proces orzecznictwa (tworząc w ten sposób bazę podmiotów programu), docelowo chcąc oddać to w ręce jednej Poradni współpracującej z jednym przedszkolem.

W toku tych 12 miesięcy udało nam się uzupełnić istniejący system edukacji masowej dzieci z ZD, który obecnie wygląda następująco:

wiek dziecka w latach
podmiot wspierający rozwój dziecka z ZD

0-4
poradnia wczesnej interwencji OTTOPRODENT

1,5-3
Integracja Sensoryczna Przedszkole 93

2-3
Grupa Żłobko-Przedszkolna w Przedszkolu Prywatnym

3-7
przedszkole Grochowa dla regionu Fabryczna (Oporów-Nowy Dwór, Stare Miasto), przedszkole Nowowiejska dla regionu Psie Pole, Śródmieście,
przedszkole Maślice dla regionu Fabryczna (Leśnica, Koznaów, Osobowice, Stare Miasto)
przedszkole Kurpiów dla regionu Krzyki

szkoły podstawowe
ulica Kurpiów (w ramach centrum edukacyjnego)
Maślice (w ramach centrum edukacyjnego)
oraz proponowane
ulica Janiszewskiego

gimnazjum
ulica Zachodnia

Istotą całego programu jest utrzymanie ciągłości wspomagania dziecka, rozdzielenia edukacji od terapii, budowanie przyjaźni i tworzenie systemu włączania osób z zespołem Downa do populacji zdrowych rówieśników.

Idee te mają być implementowane poprzez:

na poziomie przedszkolnym-budowania we wskazanych przedszkolach, grup integracyjnych z jedną dysfunkcją jaką jest zespół Downa w ilości do 4 osób w grupie. Po zajęciach przedszkolnych mają odbywać się zajęcia terapeutyczne, specjalizowane dla każdego dziecka.

na poziomie szkolnym-kontynuowanie znajomości dzieci z przedszkola i utrzymaniem stałego kontaktu dzieci z ZD. W klasie nie powinno być więcej niż 2 osoby z jednolitą dysfunkcją w postaci ZD. Wszystkie dzieci po zajęciach lekcyjnych powinny mieć wspólne zajęcia rewidalizacyjne i terapeutyczne oraz sportowe bez względu na wiek (karate, pływanie)

na poziomie gimnazjum-powstaje w ramach szkoły masowej klasa osób z zespołem Downa w ramach szkoły (3-8 osób), które są pod opieką dwóch pedagogów specjalizowanych (w naukach ścisłych i w naukach humanistycznych). Dzieci chodzą na wszystkie zajęcia, w których intelektualnie dadzą radę z dziećmi zdrowymi (są przyporządkowywane do “swoich” klas) a w przypadku zajęć, w których mają problemy mają lekcje wspólne z pedagogiem w ramach klasy ZD.

System ten obecnie będzie nadbudowywany w programy jakości edukacji w zależności od potrzeb, przy współudziale STOWARZYSZENIA, które także będzie starało sie zapewnić odpowiednią edukację warsztatową dla nauczycieli.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...