Założenia programowe do konkursu

czerwiec 24, 2010 by
Kategoria: Projekt edukacji

Tak jak się umawialiśmy podczas ostatniego spotkania, Agnieszka przygotowała program konkursu na Program EDUKACYJNY dla naszych dzieci. Będę wdzięczny za komentarz.

 

Model, czyli choreografia współpracy nauczyciela szkoły podstawowej i pedagoga specjalnego

1. Zasady ogólne

Model opisuje codzienną współpracę nauczyciela szkoły podstawowej i pedagoga specjalnego podczas lekcji w masowej szkole podstawowej. Model opiera się na obowiązującej podstawie programowej i jest do wykorzystania w klasach 0-6.

Model opiera się na cytowanej poniżej idei podejścia włączającego (wg.Anny Firkowskiej-Mankiewicz)

Podejście tradycyjne Podejście włączające

· Edukacja dla niektórych Edukacja dla wszystkich

· Podejście statyczne Podejście elastyczne

· Uczenie kolektywne (zbiorowe) Uczenie zindywidualizowane

· Nacisk na nauczanie Nacisk na uczenie się

· Koncentracja na przedmiocie i Koncentracja na dziecku

programie

· Podejście diagnostyczno-opisowe Podejście holistyczne, skupione na deficytach skupione na możliwościach

· Szanse ograniczone wskutek Równość szans dla

segregacji wszystkich

2.Cele konkursu

Celem konkursu jest wyraźne zaznaczenie, że w podejściu włączającym nie ma podziału na nauczyciela głównego i nauczyciela wspomagającego. W klasie zajęcia prowadzi zespół. Opracowanie modelu ma za zadanie ułatwienie pracy nauczycielom, określenie ich praw i obowiązków.

3. Proponowane formy realizacji

W przypadku określenia form realizacji podstawy programowej przez zespół należy uwzględniać artystyczno-sportowy charakter szkoły. Zespół będzie współpracował w określonym środowisku, czyli

  • nie będzie podziału na 45 minutowe lekcje
  • jednostką organizacyjną dla zespołu będzie (a) dzień oraz (b) aktywność uczniów
  • mała liczebność klas
  • wkład rodziców (określić jaki)

4. Wyposażenie i środki edukacyjne

Autorzy opiszą niezbędne dla pracy zespołu wyposażenie i środki edukacyjne, określając do osiągnięcia jakiego celu one służą i czego nie będzie można zrealizować w przypadku ich braku. Model będzie zawierał spis (1)przykładowych praktycznych rozwiązań opartych na opracowaniach teoretycznych, (2) scenariuszy lekcji, (3) polecanych programów autorskich, (4) opis sali do prowadzenia zajęć.

5. Ewaluacja

Zespół będzie dokładnie wiedział według jakich kryteriów oceniać wszystkich uczniów.

6. Zasady uczestnictwa

Konkurs jest skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i pedagogów specjalnych. Model zostanie opracowany przez minimum dwóch autorów, tj. nauczyciela ogólnego i pedagoga specjalnego, przynajmniej jednego z nich czynnie pracującego w szkole podstawowej. Dodatkowym atutem przy ocenianiu prac będzie osoba studentki/studenta powyższych kierunków, jako trzeciego współautora.

7. Organizacja konkursu

Konkurs organizuje Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz osób z zespołem Downa „Razem“.

8. Nagrody i wyróżnienia

Pierwsza nagroda to nagroda pieniężna oraz dwa wyróżnienia.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...