Dlaczego kobiety produkują komórki jajowe z których rodzą się dzieci z zespołem Downa?

wrzesień 12, 2010 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

W blisko 12 publikacjach z dnia dzisiejszego znalazło się omówienie eksperymentu Uniwersytetu z Newcastle. Ja posłużę się relacją z bbc.uk.

Dogmatem dotyczącym wskaźnika urodzin dzieci z ZD jest wiek matki. Naukowcy z Uniwersytetu w Newcastle przeprowadzili badania i eksperymenty, których celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie:

Dlaczego kobiety rodzą dzieci z ZD?

Popatrzmy na początku na statystykę:

-kobiet w wieku do 25 lat rodzą dziecko z ZD 1 na 1300 żywych urodzeń

-kobiety w wieku do 35 lat rodzą dziecko z ZD 1 na 365 żywych urodzeń

-kobiety w wieku do 45 lat rodzą dziecko z ZD 1 na 30 żywych urodzeń

To co naukowcy postanowili wykonać, to odkryć dlaczego wszystkie kobiety produkują między innymi komórki jajowe, z których rodzą się dzieci z ZD?

Pierwsza odpowiedź jak jest możliwa zawsze wiąże się z materiałem genetycznym, chromosomami i tą drogą poszli badacze. One nie zachowują się normalnie, gdy komórka jajowa się dzieli, ponieważ nie mają wystarczającej ilości proteiny nazywanej KOHEZYNĄ. Naukowcy wyjaśniają to tak: “…chromosomy “walczą” aby właściwie się względem siebie ustawić, zanim się podzielą. Następnie, gdy się już podzielą zmierzają w złych kierunkach, lub są “złapane” w pułapkę pośrodku, zamiast pójść prosto na swoje miejsce w lewo lub w prawo“. Staje się tak bo brakuje właśnie kohezyny.

Jakie są konkluzje naukowców na ten temat?  Po pierwsze kluczowym czynnikiem jest obecność  proteiny na etapie podziału komórki w mejozie. Po drugie ich ilość jest czynnikiem kluczowym! Po trzecie ilość i obecność spadają wraz z wiekiem matki

Dla zainteresowanych proponuję ten link: http://www.nursingtimes.net/whats-new-in-nursing/behind-the-headlines-archive/-egg-development-in-older-women/5019106.article

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...