APP (amyloid prekursor protein) i jego rola w degeneracji układu nerwowego

Listopad 14, 2009 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Według wielu hipotez kaskady β-amyloidu pierwotnym wydarzeniem w patogenezie choroby Alzheimera (AD) jest odkładanie się złogów β-amyloidu (Aβ) w postaci blaszek amyloidowych w korze mózgowej chorych. Pozostałe zmiany neuropatologiczne: zwyrodnienie włókienkowe neuronów typu Alzheimera (NFTs), zwyrodnienie synaps oraz zanik neuronów mają charakter wtórny i są następstwem gromadzenia się Aβ Aβ powstaje w wyniku endoproteolizy białka prekursora β-amyloidu (APP), katalizowanej przez α-, β- i γ-sekretazy Szlak α-sekretazy produkuje nieamyloidogenne produkty: sAPPα, p3 i C83. W szlaku β-sekretazy, obok fragmentów: sAPPβ i C99 powstaje także β-amyloid: Aβ40 i/lub Aβ42 Aβ42 jest neurotoksyczny, bardziej hydrofobowy niż Aβ40, przez co wykazuje silniejszą tendencję do oligomeryzacji i agregacji. Zaburzenia równowagi w procesach produkcji Aβ i jego usuwania z komórki leżą u podstaw tworzenia się blaszek amyloidowych. Większość poznanych mutacji w genach APP i presenilin odpowiedzialnych za wczesną rodzinną postać AD zaburza metabolizm APP, powodując wzrost produkcji Aβ, szczególnie Aβ42 Akumulacja Aβ, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz komórki, inicjuje kaskadę następujących wydarzeń prowadzących do neurodegeneracji: uszkodzenie synaps i neurytów neuronów, aktywację astrocytów i komórek mikrogleju (odczyn zapalny), zakłócenie równowagi jonowej w neuronach, uszkodzenia oksydacyjne, zmiany w aktywności kinaz/fosfataz, tworzenie się NFTs, dysfunkcję neuronów i w końcu śmierć komórki.

Za stroną termedia.pl

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...