Autyzm to choroba mitochondrialna?…zespół Downa taką jest.

czerwiec 3, 2022 by
Kategoria: Metabolizm

Mamy więcej i więcej dowodów na to, że ZD i autyzm to choroby mitochondrialne. Stąd zainteresowanie 37 genami, które determinują pracę mitochondriów jest coraz większe….przepraszam, w autyzmie zainteresowanie mitochondriami jest większe.

https://www.spectrumnews.org/news/toolbox/unlocking-the-mitochondrial-genome-for-autism-research/

Więc tam sięgnięto po STAMP (Sequencing by Targeted Amplification of Multiplex Probes). Jest to metodologia identyfikacji wszelkich mutacji genów znajdujących się w mitochondriach. Analizując wzór (samych heterozygot!) można identyfikować osoby, dla których zaburzenia mitochondrialne leżą u podstaw zaburzeń typowo autystycznych.

Uważa się, co można przeczytać w raporcie, że 1 osoba na 250 ma takie objawy. Ja analizując tekst raportu mam w głowie to, że przydałoby się to w ZD, gdzie mamy systemowe zaburzenia w metabolizmie energetycznym tytułem potrojenia 21 chromosomu. Może udałoby się ją zaadaptować.

Zaskoczyłem tą informacją Thomasa z Ameryki i dzięki temu może dowiemy się czegoś więcej.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...