Choroba Alzheimera co to jest?

grudzień 17, 2015 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Choroba Alzheimera co to jest? Proste i jedno z najczęstszych pytań jakie ostatnio dostaję. Odpowiedzią na to pytanie jest poniższy film opisujący 3 kluczowe patologie choroby Alzheimera.

https://www.youtube.com/watch?v=M5YfnfTL3t8

Pomimo, że jest po angielsku tak naprawdę powinniście znać 3 słowa: amyloid plaques, neurofibrillary tangles and microtubules.

Amyloidy w tym filmie pokazane są w postaci żółtych nitek, które kumulując się przerywają możliwość komunikowania się między komórkami. Ich kumulacja nazywa się złogami amyloidowymi (amyloid plaques). Są to toksyczne cząstki oksydazy żelazowej kumulujące wiele istotnych dla organizmów mikroelementów.

image

Splątki neurofibrylarne (tangle) utworzone są z hiperfosforylowanego białka tau i bezpośrednio oddziaływują na komórkę nerwową.

image

Od czego zaczyna się choroba Alzheimera przedstawia ten fragment filmu, który opisuje cięcie amyloidu.

To co alfa i gamma secretase tnie na filmie to amyloid precursor protein czyli APP, za produkcję którego odpowiedzialny jest gen APP, który w ZD jest potrojony.

image

W chorobie Alzheimera następuje błąd w cięciu APP i zamiast alfa-secretasy, tnie beta secratasa, która robi to źle, tak że kolejne cięcie przez gamma-secretazę daje w efekcie uwolniona cząstkę APP nazywaną beta-amyloid.

Jest to pierwsza patologia CHA.

image

Proteiny tau budują kluczowy dla odżywiania komórki system transportowy, mikrotubule. One je stabilizują. W chorobie Alzheimera proteiny tau ulegają fosforylizacji, co powoduje rozpad mirkrotubuli.  To jest druga kluczowa patologia.image

Cząstki rozpadających się mikrotubuli łączą się w komórce nerwowej tworząc toksyczne splątki niszczące komórki nerwowe od wewnątrz. Komórka umiera, następuje utrata pamięci, a mózg obkurcza się. Człowiek i jego mózg powoli umiera. Ten proces ma miejsce w sposób spowolniony w ZD jeszcze w trakcie ciąży. To jest trzecia patologia choroby Alzheimera.

image

Wszystkie trzy mają miejsce w ZD z różną intensywnością. By pomóc osobom z ZD stosuje się cerebrolizynę, na 2 i 3 patologię oraz kurkumę, egcg na 1 patologię. Czy jest to skuteczne? Nie ma badań EVIDENCE BASED MEDICINE, więc możemy stwierdzić, że subiektywnie są one wspomagające.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...