“Co to jest CYP?”

Maj 11, 2016 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Ci którzy odebrali panele metylacyjne z 23andme i przez przypadek “załadowali” swoje dane do panelu detoksykacyjnego wiedzą, że tam pojawiają się geny zaczynające się od CYP Uśmiech

Wygląda to tak.

image

Pozwolę sobie na więcej wyjaśnień za pomocą wikipedii https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cytochrom_P450 :

“Cytochrom P450cytochrom z grupy enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w niemal wszystkich tkankach, największą aktywność wykazując jednak w wątrobie i rdzeniu nadnerczy. Nie stwierdzono ich obecności w dojrzałych erytrocytach i mięśniach szkieletowych. W genomie człowieka znane jest około 150 różnych genów (ich nazwy zaczynają się od CYP) kodujących różne cytochromy P450. Spotykane wśród przedstawicieli wszystkich domen biologicznych: bakterii, archeonów, zwierząt, roślin, grzybów i pozostałych jądrowców, a nawet wśród wirusów[1].”

Co to oznacza w kontekście naszego panelu? Pokazuje on grupę genów kodujących różne cytochromy P450. Jaką one rolę pełnią w organizmie? Najprościej można powiedzieć, że jest to ścieżka metabolizująca leki…ale też :” polega na utlenianiu związków toksycznych oraz różnego rodzaju metabolitów w celu detoksykacji tkanek”.

Z perspektywy czysto medycznej mówi się o genach z rodziny CYP w następujący sposób:

“Wiele leków stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego jest metabolizowanych w wątrobie na drodze utleniania przy udziale enzymów mikrosomalnych cytochromu P450 (CYP). Z klinicznego punktu widzenia bardzo istotne jest uwzględnianie w farmakoterapii polimorfizmu enzymów CYP.

Cytochrom P450 jest głównym składnikiem układu wieloczynnościowej monooksydazy (ang. mixed function oxidases , MFO), który katalizuje procesy utleniania substancji endogennych, np. steroidów, oraz ksenobiotyków, w tym ok. 70% najczęściej stosowanych leków. Wszystkie izoenzymy CYP są hemoproteinami. W ludzkim genomie występuje ponad 50 genów kodujących poszczególne izozymy wchodzące w skład cytochromu P450. Geny zostały zaliczone do kilkunastu rodzin, wśród których wyróżniono podrodziny. Obserwuje się zróżnicowaną i charakterystyczną dla danych populacji częstość występowania poszczególnych alleli genów CYP [1, 2]. W kardiologii szczególnie istotne są polimorfizmy rodzin CYP2 (podrodziny CYP2C i CYP2D) oraz CYP3 (podrodziny CYP3A). “

https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/viewFile/1231/4413

image

Co to oznacza? W wyniku wystąpienia określonego polimorfizmu genu z rodziny CYP, musimy sprawdzić allelę która uległa polimorfizmowi i sprawdzić, które leki mogą gorzej być metabolizowane w organizmie. Może się okazać, że branie przez pacjenta leków, które nie ulegają rozkładowi, a kumulują się w wątrobie są stałym mechanizmem niszczenia jej bez efektu leczniczego na jaki czekaliśmy.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19581216/

image

W przypadku naszym powyżej, polimorfizm CYP2D6 wydaje się zdecydowanie silniej/inaczej odpowiadać na pewne reakcje, tak jak chociażby w tym przypadku opisanym w raporcie poniżej. Kobiety biorące kodeinę (lek przeciwbólowy) z istniejącym polimorfizmem o słabej aktywności nie reagowały na jej podawanie, natomiast te które miały nadmiernie aktywny polimorfizm o ponad 50% szybciej metabolizowały lek.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21743374

Co jest istotne w tym polimorfizmie konieczne jest zdefiniowanie jego aktywności, gdyż zróżnicowanie polimorfizmów powoduje nadaktywność genu jak i kompletne wyhamowanie jego działania. Jest to już badanie typowe dla leczenia onkologicznego…chociaż znając pełny opis badania można zdefiniować jego aktywność.

http://theoncologist.alphamedpress.org/content/11/2/126.full

image

http://www.ebmconsult.com/articles/cyp2d6-genetic-polymorphisms-medication-substrates

image

http://toxsci.oxfordjournals.org/content/120/1/1.full

image

Dobrym źródłem obok powyższych raportów jest oczywiście SNPedia:

https://www.snpedia.com/index.php/CYP2D6

image

Komentarze

1 Komentarz do ““Co to jest CYP?””
  1. Ola pisze:

    Bardzo bardzo istotne, Jarku.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...