Ciąża, jak się przygotować cz. 23 niska homocysteina a SAM/SAH

maj 29, 2023 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Mamy wynik SAM/SAH, jak go interpretować? Zaczynamy od homocysteiny, następnie analizujemy cystationinę, cysteinę jako pierwszy etap, a następnie analizujemy homocysteinę, metioninę i w końcu SAM z SAH. W konsekwencji mamy analizę potrzeb metylacji zrobioną. Przy niskiej homocysteinie, poniżej 6 umol/l sprawdzamy zawsze SAM/SAH jako kontrolę zbilansowanego układu wszystkich cykli.

Nasz przykład.

Homocysteina jest bardzo dobra (!) tylko 5 jednak konwersja jej do cystationiny jest bardzo niska, albo biorąc pod uwagę poziom cysteiny, bardzo szybka. Oznacza to, że cykl ten wymaga naszej analizy powtórnej, gdyż na tym etapie on nie jest odpowiednio sprawny.

Znów patrzymy na homocysteinę, ale i metioninę. O ile znów homocysteina jest dobra, to poziom metioniny jest bardzo niski. Daje to w efekcie zdecydowanie za niski poziom SAM, co przełoży się w istotnej części na poziom SAH. W efekcie SAM/SAH jest zły poniżej 4, choć homocysteina nasz najczęściej analizowany biomarker jest bardzo dobry! W takiej sytuacji nie możemy myśleć o ciąży, jeżeli nie skorygujemy całego cyklu.

image

W tym momencie najlepiej by było sięgnąć po panel typu mthfr uk i dokonać analizy polimorfizmów. Jeżeli nie mamy, to zawsze proponuję sprawdzić poziom witaminy B9, B12, jeżeli tutaj mamy odpowiednie poziomy to należy zrobić wszystko by wzmocnić cykl cysteiny. Jak to zrobić?

Zaczynamy od tego co jest najważniejsze tutaj jako kofaktor. Witamina B6 ale i  witamina B2, witamina B1, witamina B3, glutation powinny być dostarczone/suplementowane dla metabolizmów, by je poprawić. Niski poziom tej ścieżki może powodować zwiększony popyt na homocysteinę, stąd po prostu jej brakuje dla metylacji. Poziom 63 nmol/l dla SAM jest poniżej i to zdecydowanie normatywów, gdzie dolna granica wynosi 86 nmol/l. Potwierdza to tylko tezę, że cykl cysteiny potrzebuje więcej, by wytworzyć więcej glutationu i my musimy go wesprzeć.

Niestandardowo można to także wspierać fosfatydyloseryną, NAC (w Polsce ACC) czy kwasem alfa liponowym, dodając zawsze witaminę C.

Dopóki SAM/SAH nie wzrośnie powyżej 4 musimy budować tutaj równowagę między cyklem cysteiny a metylacji. Jest to trudne bez panelu genetycznego, ale dlaczego to w kolejnym wpisie.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...