Edukacja włączająca – jak uczyć osoby z zespołem Downa

maj 19, 2010 by
Kategoria: Projekt edukacji

Najlepsze praktyki:

1. Włączenie:

Uczniowie powinni być pełnoprawnymi członkami swoich klas odpowiadającymi im wiekiem. Efektywne włączenie znaczy to, że nauczyciel musi pełnić rolę wspomagającą w procesie edukacji. Strategie edukacji,  które realizuje przy kształceniu ucznia z ZD muszą być wartościowe dla wszystkich uczniów i muszą dawać im wszystkim korzyści. Nauczanie włączające łamie schematy, stygmaty i dogmaty przez co, umożliwia dziecku z ZD na normalny rozwój bez barier w normalnym środowisku i społeczeństwie. Te możliwości dają mu pełną integrację z rówieśnikami i ich rodzinami, a to oznacza akceptację społeczną i wsparcie dla osób tego wymagających.

2. Poczucie własnej wartości:

Fizyczne cechy ucznia z ZD często niszczą jego wiarę w samego siebie. Nie potrafi być ambitny, gdy nie wierzy w siebie. Nie umie robić postępów gdy, nie wierzy w siebie. Strategie edukacyjne muszą być NASTAWIONE  na budowanie wiary, dumy i pewności siebie dziecka z ZD na tle grupy, w której funkcjonuje.

3.Budowanie sprawności intelektualnej

Uczniowie z ZD stawiają w trakcie swojej edukacji wobec wielu ograniczeń wynikających z ich możliwości. Jednakże pomimo nich, zawsze należy rozwijać dziecko z ZD budując dla niego program edukacji możliwy do osiągnięcia, a nie stanowiący bariery niemożliwe do przekroczenia. Zdolność osób z ZD do stałego progresu w edukacji została juz potwierdzona, także naukowo. Program budowania jego kompetencji musi zatem przewidywać ograniczenia dziecka z ZD i przeznaczyć więcej czasu na osiągnięcie stawianych celów. Musi także przewidywać konieczność modyfikowania strategii edukacyjnych, które do realizacji tych celów mogą być niewystarczające. Kluczowe w tym podejściu są: wsparcie nauczyciela, proste i jednoznaczne instrukcje. Używanie modelów wielopłaszczyźniowych, które pozwolą na wciągnięcie do edukacji nie tylko dziecko z deficytem, ale pozostałe dzieci. Używanie realnych przykładów i realnych problemów do wyjaśniania zjawisk, definicji pozwoli na docenienie wysiłków wszystkich na tej samej bazie edukacyjnej. Niezwykle ważnym elementem tej strategii jest DZIELENIE zadań na małe kawałki i tworzenie grup uczniów do przedyskutowania rozwiązań, bo to powoduje lepsze zrozumienie zadania przez wszystkich i zespołową, włączającą pracę.

4.Budowanie koncentracji

Krótki czas koncentracji jest typowy dla uczniów z ZD. Edukacja musi to uwzględniać. Zatem im krótsze instrukcje, w krótszym czasie, w małych porcjach tym lepiej – zdecydowanie pomagają. Nowy materiał należy podawać stopniowo etap za etapem, tak aby budować koncentracje na poszczególnych fragmentach

5.Unikaj rozpraszania

Dzieci z ZD interesują się wszystkim. Z tego też powodu łatwo ulęgają rozproszeniu i ich uwaga maleje, gdy tylko jest do tego okazja. Jak temu przeciwdziałać? Posadź dziecko z ZD z dala od okna i miejsc hałasu. Stwórz takie zasady obowiązujące w klasie aby był czas na niespodzianki i czas na prace.

6.Komunikacja i mowa.

Osoby z ZD maja problemy z komunikacją i mówieniem, wynikające z artykulacji i słuchu. Nauczanie z sukcesem w takim przypadku, to nie tylko krótkie zrozumiałe instrukcje, ale też przyjaciel który podpowie lub wytłumaczy. Daj szansę innym wspomagać Ciebie w komunikacji. Gdy widzisz, że potrzebne jest wsparcie można to robić za pomocą komunikacji alternatywnych i wsparcia rozwoju mowy i komunikacji już po zajęciach, tak aby długoterminowo uzyskać właściwą interreakcję dziecka.

7.Pozytywne wzmocnienie.

O tym w przypadku dzieci z ZD zawsze należy pamiętać. Nie różnią się niczym od innych uczniów. Jeżeli nie otrzymają go od Ciebie, nie będą ambitne i aktywne. One zawsze chcą gdy i Ty chcesz aby one chciały!

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...