Im mniej mikroRNA tym większe zagrożenie koronawirusem.

maj 21, 2020 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Zaintrygował mnie ten temat. Naukowcy badający koronawirusa jednoznacznie łączą mikroRNA z odpornością na koronawirusa…a w ZD wciąż mówi się o potrojeniu mikroRNA, trudno znaleźć cokolwiek więcej na temat ilości.

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,173954,25945766,rna-ktore-powinno-atakowac-koronawirusa-zmniejsza-sie-wraz.html

image

Zacznijmy o jakie mikroRNA tutaj chodzi:

“MikroRNA zajmuje się, między innymi, kontrolowaniem ekspresji niektórych genów, a także staje na linii frontu, gdy atakują nas wirusy. Chwyta bowiem i wycina materiał RNA patogenów.”

https://www.zespoldowna.info/zespol-downa-i-mikrorna.html

Badacze analizując ten wątek zauważyli, że im słabsze ilościowo są mikroRNA tym bardziej rozregulowana jest odpowiedź immunologiczna…i tak jest w ZD jako objaw. Tak też jest, że im większa aktywność mikroRNA tym silniejszym wpływ mają choroby autoimmunologiczne. Zatem jak ta ścieżka działa w ZD?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5780767/

Czytając ten artykuł wiemy, że mikroRNA są w ZD przede wszystkim w nadekspresji. Szczególną rolę odgrywają: miR-155, miR-802, miR- 125b-2, let-7c, miR-99a. Co jest ważne jedynie te 5 mikroRNA regulują funkcjonowanie aż 3 630 genów!!!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5756687/

Stąd ich funkcjonowanie jest jednoznaczne z wieloma chorobami i przede wszystkim niepełnosprawnością intelektualną.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2013.00041/full

O ile badania nad aktywnością mikroRNA u płodów, dzieci z ZD były wykonywane, o tyle już podczas ich życia nie. Stąd pytając się o ich ilość bardziej musimy polegać na badaniach w kierunku choroby Alzheimera.

https://www.hindawi.com/journals/ijg/2017/8737649/

I tutaj mamy kolejny problem, gdyż nadmierna aktywność mikroRNA reguluje patologiczne zachowanie się genów z 21 chromosomu czyli APP, BACE, TREM2. Zatem trudno tutaj odnosić się do ilości mikroRNA, a konieczne jest analizowanie ich ekspresji.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6405631/

Kolejny aspekt powoduje, że trudno odnieść ZD do tezy jak wyżej. W ZD poszukujemy suplementu/leku inhibitującego aktywność mikroRNA podczas całego życia. W jednym z artykułów tak napisałem:

“Naukowcy wychodząc z prostego założenia, że nadekspresja miR jest problemem, postanowili to wyhamować. I tutaj mamy rewolucję, o której od jakiegoś czasu piszę. To co było niemożliwe jeszcze 12 miesięcy temu…zaczyna być powoli możliwe.Pojawia się w raporcie to zdanie: “The increase of miR-155 and its functional consequences were blocked by antagomiRs in vitro.” czyli wzrost aktywności miR-155 i funkcjonalne konsekwencje tego mechanizmu zostały zablokowane dzięki zastosowaniu antagomiR (antagonisty miR) w badaniu  in vitro (pozaustrojowo) komórek pochodzących od osób z ZD.”

https://www.zespoldowna.info/rola-microrna-jak-je-stymulowac.html

Z tej perspektywy patrząc, nie mamy wiedzy dzisiaj jak w tej teorii zmieścić ZD i czy ta teoria odnosi się tez do ZD. Jedno jest jednakże pewne,  że skoro ZD jest problemem immunologicznym, narastającym wraz z wiekiem, to odporność na wirusa będzie  u nas w teorii spadać. To jest pewne i widać to w praktyce. Natomiast nad potwierdzeniem ścieżki z mikroRNA w ZD potrzebne są badania, jakich do tej pory nikt nie robił. Na ten moment więcej mówi się o wpływie genów: RCAN1A, APP na odporność a co za tym idzie na koronawirusa, niż o mikroRNA.

https://link.springer.com/article/10.1186/1742-4933-8-4

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...