Jak nie memantyna to co?

wrzesień 4, 2012 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Richard jest dla mnie niesamowity. W związku z tym, że dostępność leków w Szwajcarii jest bardzo restrykcyjna postanowił przeglądnąć te zasoby, które istnieją…i wrócił do huperziny.

Jak do tej pory tylko raz pisałem o tej roślinie tutaj: http://www.zespoldowna.info/gingko-biloba-to-nie-jedyny-preparat-ziolowy-ktre-pomaga-w-zd.html .

Richard posłuchał mnie po raz pierwszy :) i szukał wiedzy na temat jak stymulować nasze dzieci “po ścieżce alzheimerowskiej”. W ten sposób znalazł bardzo ciekawą publikację:

image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155625

CHOROBA ALZHEIMERA: PLUSY I MINUSY FARMACEUTYCZNYCH, ŻYWIENIOWYCH, ZIOŁOWYCH ORAZ STYMULACYJNYCH TERAPII, Z DYSKUCJĄ O STRATEGII LECZENIA Z PUNKTU WIDZENIA PACJENTÓW I LEKARZY.

Tytuł sam w sobie szalenie intrygujących, a ponieważ w ZD mamy chorobę Alzheimera, to warto ten dokument prześledzić.

Co dla nas jest istotne pojawiają się tam te suplementy, które powszechnie stosujemy ze wskazaniem do “łączenia” ich efektu terapeutycznego. Ginkgo, DHA, kurkuma, witaminy, cholina, antagoniści NMDA, czy inhibitory ACh to te substancje, które najczęściej się pojawiają. Tutaj w tym artykule dochodzi dodatkowo huperzina A oraz withania somnifera (Aśwagandha).

Co pisze Richard:

“Then I have been looking into Huperzine Alpha again and was surprised to find that it is not only a AChEI-inhibitor like Donepezil, as I had always thought, it is also a NMDA-inhibitor like Memantine! Surprise, surprise…And what is even better, the addition of EGCG makes it stronger, so the dose can be reduced and there are less side-effects. Both Memantine and Donepezil cause hyperactivity and insomnia as side-effects. Jamie had these when he was on HupA the last time. So I have started Jamie on a low dose of HupA again as of today.

The other interesting fact mentioned in the AD Botanical document is that Lithium is a NMDA-inhibitor as well, and it is also a GSK-3 inhibitor (helps with Tau pathology).”

Zatem popatrzyłem na Huperzinę Alfa po raz kolejny i zdziwiłem się, że jest to nie tylko inhibitor ACh jak Donepezil, a ja tak kiedyś myślałem, ale to także inhibitor NMDA jak memantyna ! Niespodzianka, niespodzianka…i co więcej nawet lepiej, dodatkowo podawana z EGCG powoduje, że jest silniejsza przez co dawka może być zredukowana i jest mniej efektów ubocznych. Zarówno memantyna i donepezil powodują nadaktywność i bezsenność. Jamie miał oba efekty, gdy był na Hupie ostatnim razem. Teraz zacząłem zatem podawanie Hupy od mniejszych dawek.

Inną ciekawą kwestią wspominaną w tym dokumencie jest to że lit jest także inhibitorem NMDA i GSK-3, co pomaga przy patologii proteiny Tau.

Muszę podziękować Richardowi za tą lekturę, dała mi wiele do myślenia i znów do analiz.

Pierwszy wątek to ten, który mówi że w przypadku Alzheimera jedynie podawanie różnych substancji, niekoniecznie leków, łącząc ich działanie przynosi oczekiwane działanie przekraczające to co uzyskuje się często przy podawaniu samych leków.

http://www.fyiliving.com/research/combined-therapy-approach-offers-best-treatment-for-alzheimers-disease/

image

 

Załączniki:

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...