John Langdon Haydon Down, warto wiedzieć

styczeń 1, 2010 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Człowiek, od którego nazwiska pochodzi nazwa zespołu Downa, nie chciał tak się wcale nazywać. Urodził się w 1828 roku jako John Langdon Haydon Down i od zawsze chciał nazywać się Langdon-Down, a oficjalnie uchodzić za John Langdon Haydon Langdon-Down.

Jego wnuk, urodzony w 1905 roku dziewięć lat po jego śmierci miał zespół Downa.

Dr Langdon-Down był pionierem w dziedzinie edukacji i treningu osób niepełnosprawnych intelektualnie, którymi to zajmował sięł w swoim ośrodku Normansfield Hospital w Teddington, Middlesex od 1868. On i jego żona Mary, nazywana Małą Mamą, stworzyli miejsce otoczone lasami, farmami, gdzie pacjenci uczyli sie życia. Ukoronowaniem ich działalności był teatr, otwarty w 1879 z doskonale i odkrywczo przygotowaną techniką sceniczną, a w szczególności unikatowym światłem scenicznym.

Począwszy od 1860 roku dr Langdon-Down wydawał prace naukowe opisujące i klasyfikujące niepełnosprawności intelektualne według ich cech charakterystycznych. To on wprowadził ich opisy, oparte na popularnych w ówczesnych czasach teoriach, wykorzystujących elementy rasowe. To jego dziełem, długo funkcjonującym, była nazwa "Mongolizm", która przez wiele lat była najbardziej powszechnie używanym określeniem, do czasu jej zastapienia w spośób oficjalny w 1960 roku. Od tego czasu mamy zespół Downa.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...