Leukemia a kwas folinowy

październik 5, 2010 by
Kategoria: Krew i leukemia

Jak Ryszard donosi, w przypadku leukemii należy pamiętać o kwasie folinowym i lekach podawanych podczas terapii.

Takim przypadkiem jest np.: leczenie Metotreksatem. Wtedy należy podać kwas folinowy jako lek ochronny np. w postaci Leucovorinu.

Mechanizm działania i zastosowanie:

Lek o ciekawym zastosowaniu w onkologii. Z jednej strony jest podawany jako preparat ochronny, zapobiegający uszkodzeniu zdrowych tkanek (w trakcie terapii Metotreksatem, zwłaszcza wysokodawkowej), z drugiej zaś, z powodu nasilania efektu cytotoksycznego 5-Fluorouracylu jest często podawany w schematach łącznie z tym cytostatykiem.. 

Zastosowanie:

ze względu na nasiloną toksyczność wobec zdrowych tkanek niektórych leków przeciwnowotworowych, takich jak Metotreksat, Cyklofosfamid, czy Doksorubicyna, stosuje się czasami tzw. ochronę (rescue) tkanek prawidłowych. W przypadku Metotreksatu (leku z grupy antymetabolitów) polega ona na dążeniu do ominięcia wywołanego działaniem tego cytostatyku bloku enzymatycznego, przez równoczesne podawanie związków, które są zdolne ominąć ten blok. Preparatem takim jest kwas folinowy, który uzupełnia niedobór tetrahydrofolianu w zdrowych komórkach w efekcie terapii antagonistami kwasu foliowego. Leucovorin to sól wapniowa kwasu folinowego.
Jak wspomniano, lek ten poza działaniem ochronnym wykazuje również zdolność nasilania efektu cytotoksycznego 5-Fluorouracylu. Wynika to z tego, iż kwas folinowy stabilizuje połączenie tego cytostatyku z syntazą tymidylanową, co w efekcie zwiększa hamowanie tego enzymu w komórce

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...