Zmieniona metylacja, aktywność immunologiczna, inny wzór morfologii w zespole Downa.

wrzesień 23, 2021 by
Kategoria: Krew i leukemia

Jeszcze wczoraj tłumaczyłem dwóm mamom, że praktycznie d 6 roku życia wzorzec reakcji immunologicznej dziecka z ZD jest na tyle inny, że nie da się tego porównać do pozostałej populacji, ba mówiłem że potem znów będzie inaczej! Nie pamiętałem badań na ten temat choć już były publikowane, ale sięgnąłem do komputera i znalazłem bardzo “świeży” raport na ten temat.

Liczba komórek krwi w grupach małych dzieci z ZD vs. populacja

Kluczem do zrozumienia problemu zmienionej immunologii jest konieczność zrozumienia, że krew w ZD ma inna budowę, gdyż komórki dojrzewają dłużej i struktura morfologii zaczyna przypominać tą populacyjną dopiero w okolicach wspomnianych 6 lat. Ciągle mamy problem z leukocytami, limfocytami.

https://www.zespoldowna.info/limfocyty-t-i-limfocyty-b.html

W efekcie reakcja immunologiczna istotnie odbiega od wzorca. Kluczowe w tym wypadku zawsze są parametry CD4, CD8. Wskaźnik zbudowany na ich ilości jest najlepszą miarą stanu zapalnego. Tak jak to już opisywałem:

“Zazwyczaj u dziecka z ZD wskaźnik ten jest bardzo niski, gdyż wynika z wpływu jaki mają na funkcjonowanie limfocytów geny RCAN1, SOD1, ITGB2 z potrojonego 21 chromosomu. Według raportów publikowanych w tym temacie CD4 w ZD to zazwyczaj 44%, gdy u grupy rówieśniczej jest to 77%. Parametry te wskazują na bardzo niską odporność dzieci z ZD.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3074212/

Deregulacja taka jest elementem składowym wielu poziomów błędu począwszy od mniejszej liczby limfocytów, przez większą zmienność działania cytokin zapalnych i błędów w rozpoznaniu patogenów takich jak  candida.

W momencie, gdy mamy taki wynik nie jest to typologia ZD. Jeżeli wynik jest tak wysoki to może wskazywać na istotną infekcję, atak wirusa lub innych zasadniczych problemów związanych z niewłaściwą reakcją immunologiczną i wymagana jest wtedy konsultacja onkologiczna .”

https://www.zespoldowna.info/cd4-do-cd8-jako-wskaznik-odpornosci.html

W raporcie o którym wspominałem potwierdza się w ogólnym badaniu, że wskaźnik CD4+/CD8+ jest obniżony  i wynosi 0,87, gdzie normalny poziom jest tutaj opisywany jako przedział  1-4 . Potwierdza się, że jest to efekt mniejszej liczby limfocytów CD4, a większej CD8. Potwierdza to wcześniejsze tezy o tym, że w ZD mamy spadek ilościowy limfocytów B i T a wzrost komórek NK, gdy monocyty i granulocyty pozostają w podobnej ilościowej strukturze jak w populacji.

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8391316/

Inny wzór metylacji.

Zupełnie inna kwestią jest wzór metylacji jaki przebiega we krwi, co oznacza aktywność poszczególnych szlaków, genów. Wpływ genów RUNX 1, DNMT3L zmienia to w sposób istotny, ale co ciekawe nie tylko geny z chromosomu 21 biorą w tym udział. Naukowcy wskazują tutaj na geny z chromosomów 1,4, 5, 12, 14, 16, 19, które zmieniają ten stan. Co jest istotne on się zmienia w ciągu trwania życia osoby z ZD, co tylko potwierdza negatywny rozwój stanów zapalnych, wywołanych także zmienioną reaktywnością organizmu, tytułem zmienionej, nadmiernej jego metylacji w tej jego części.

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8391316/

Co jest istotne. Na początku życia organizm osób z ZD jest wyraźnie w hipometylacji, a wraz z jego przebiegiem zmienia swój charakter na hipermetylacyjny. Zmiany te odbywają się w genach związanych z “…z chorobami metabolicznymi, zaburzeniami krwiotwórczymi i białaczkami szpikowymi, chorobami układu sercowo-naczyniowego i zaburzeniami neuronalnymi, z których wszystkie mają wysoką częstość występowania u osób z ZD.” Oznacza to także, że dzieci, młodzież, dorośli, każda grupa wiekowa, mają swoje odmienne wzorce metaboliczne w ZD, co powinniśmy zawsze uwzględniać w naszym podejściu do określonych stanów chorobowych. Oznacza to także silne powiązanie spersonalizowanych układów genów z układem morfologii krwi, jej biomarkerów, jak i wystąpienia określonych chorób.

Dla mnie jest to kolejne potwierdzenie dla tej tezy, że normy w ZD nalezy dopiero tworzyć, a nie odnosić je do populacji gdyż w przeciągu życia osoby z ZD, zawsze możemy spodziewać się istotnych odchyleń…a w Polsce leczy się NORMY, WYNIKI  a nie człowieka.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...