Ostra białaczka limfoblastyczna typu B tzw. B-ALL

styczeń 10, 2024 by
Kategoria: Krew i leukemia

Jak słyszałem leukemia (białaczka) i zespół Downa, to powtarzałem, że w zespole Downa akurat to się dobrze leczy. Do czasu.

Najpierw pojawił się pierwszy przypadek ostrej białaczki limfoblastycznej ALL ale z nadmiernie aktywnymi komórkami typu B. Potem drugi i okazało się, że nie są to łatwe przypadki. Teraz przyszedł ten artykuł.

https://www.curetoday.com/view/patients-with-down-syndrome-tend-to-have-poorer-leukemia-outcomes

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostra_bia%C5%82aczka_limfoblastyczna

Naukowcy, którzy sporządzili ten raport wskazali na odnotowane przypadki 743 osób z ZD. “Wyniki wykazały, że u pacjentów z zespołem Downa częstość występowania minimalnej choroby resztkowej (MRD; małe fragmenty nowotworu pozostające we krwi po leczeniu) jest większa i wynosi 0,01% lub więcej. Konkretnie, odpowiednio 30,8% i 21,5% pacjentów z zespołem Downa i bez niego miało status MRD na poziomie 0,01% lub wyższym. Różnicę tę zaobserwowano także na końcu terapii konsolidacyjnej – leczenia mającego na celu wyeliminowanie wszystkich komórek nowotworowych – u pacjentów z chorobą wysokiego ryzyka, odpowiednio u 30% i 11%. Pacjenci z zespołem Downa, zarówno w grupie B-ALL wysokiego, jak i standardowego ryzyka, mieli tendencję do gorszego pięcioletniego przeżycia wolnego od zdarzeń (EFS; czas życia pacjenta bez powikłań związanych z nowotworem) i przeżycia całkowitego (OS; odsetek pacjentów, którzy nadal żyją po pięciu latach). Pięcioletni EFS wyniósł 79,2% w porównaniu z 87,5% odpowiednio dla osób z zespołem Downa i bez niego. Pięcioletni OS wyniósł 86,8% i 93,6%.”

Czynniki jakie są z tym związane to wiek (10 lat i starsze), liczba białych krwinek oraz wspomniany MRD. Wspominali także o występowaniu kilku czynników częściej niż w populacji bez ZD.

“We wszystkich analizowanych badaniach zapalenie błon śluzowych, infekcje i wysoki poziom cukru we krwi (hiperglikemia) występowały częściej u pacjentów z zespołem Downa. Tymczasem w badaniach wysokiego ryzyka napady występowały częściej u pacjentów z zespołem Downa (4,1% w porównaniu z 1,8%).”

W ten sposób raport wyjaśnił mi ten zły fenomen, dlaczego moi dwaj młodzi znajomi mają tak trudne chwile i ciężki przebieg leczenia. Na to wygląda, że białaczki jednak w ZD są różne.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...