Krzepliwość krwi u osób z zespołem Downa.

lipiec 25, 2022 by
Kategoria: Krew i leukemia

Zacznę od tego stwierdzenia: lekarze nie rozumieją czym jest krzepliwość krwi i jakie czynniki ją powodują, w oparciu o wiedzę XXI wieku. Ich wiedza bazuje przede wszystkim na ustaleniach z lat 80tych ubiegłego wieku, stąd niestety wychodzą istotne nieporozumienia. Doświadczam tego przy ciążach wielu kobiet, które do mnie dzwonią.

Zatem fakty:

1.Tak w zespole Downa obserwuje się istotną nadkrzepliwość krwi i jest to powszechne stwierdzenie bazujące na ustaleniach z ubiegłej epoki medycznej. Jest ona konsekwencją zmiany morfologii krwi jako efektu zespołu Downa…

“People with Down syndrome seem more predisposed to developing conditions in which the blood clots more readily than normal.”

https://www.advocatehealth.com/assets/documents/subsites/luth/downsyndrome/strokes.pdf

2…ale obserwuje się to głównie jako efekt powikłań trobocytozy, występującej w ZD, która według obserwacji jest istotnym elementem skojarzonym z krzepliwością w ZD.

https://www.ndss.org/resources/blood-diseases-syndrome

3.Jednak jest to wiedza ogólna wynikająca z badań dokonanych, jak to nadmieniałem, w ubiegłym wieku, która ocenia sytuację jaka występuje w ZD bez analizy przyczyn. Zazwyczaj zwala się wszystko na ZD…a to nie jest prawdą.

4.Czynniki kluczowe kreujące poziom nadmiernej krzepliwości to wysoka homocysteina (geny układu metylacyjnego) oraz geny związane z krzepliwością krwi. Tego lekarze wciąż jeszcze nie wiedzą.

https://www.zespoldowna.info/kiedy-zaleca-sie-heparyne.html

https://www.zespoldowna.info/dlaczego-lekarze-przypisuja-kazdej-kobiecie-z-mthfrem-heparyne.html

Moja ocena sytuacji.

1.Nadkrzepliwość jest efektem genotypu jaki dziecko/osoba z ZD otrzymuje w układzie dziedziczenia od rodziców. To są dziedziczone predyspozycje do tego. Jeżeli dziecko ma w układzie dziedziczenia takie predyspozycje, to ZD tylko je może wzmocnić.

2.U rodziców element ten jest dość łatwy do wychwycenia, gdyż zazwyczaj mają oni wysoką homocysteinę na poziomie 13-15  µmol/l, jako “normalną”.

https://www.zespoldowna.info/sam-i-sah-jest-krytycznym-biomarkerem-metylacji-czyli-gdy-homocysteina-jest-wysoka-i-nie-reaguje-na-witaminy-z-grupy-b.html

3.Dzieci z ZD rodzą się tytułem złej metylacji u rodziców. Ta metylacja to głównie geny związane z witaminą B12, B9 ale choliną, cynkiem, magnezem, witaminami B2, B3, B6.

https://www.zespoldowna.info/potencjalne-biomarkery-w-zespole-downa-wedlug-profesor-rima-obeid-cz-1.html

https://www.zespoldowna.info/potencjalne-biomarkery-w-zespole-downa-wedlug-profesor-rima-obeid-cz-2-o-proporcji-sam-i-sah.html

image

https://www.zespoldowna.info/nie-mthfr-jest-problemem-a-folr2-dhfr-czy-mtr.html

4. Dodatkowo potrojony 21 chromosom zmienia i wzmacnia defekty metylacji rodziców, jakie dziecko dziedziczy (jeżeli tak jest, bo często nie). Powoduje to, że w ZD “nie ma” wysokiej homocysteiny stąd trudno identyfikować i łączyć homocysteinę z krzepliwością krwi…bo 9 często występujący poziom u dorosłych osób z ZD, to przecież nie 13-15.

image

https://www.zespoldowna.info/konferencja-na-malcie-wystapienie-profesor-jill-james-cz-1.html

5.Jednak w tym temacie moje obserwacje są następujące:

*jeżeli dziecko ma problemy w cyklach: kobalaminy, kwasu foliowego i na skrócie metylowym, to poziom wysoki homocysteiny bez suplementacji to właśnie każdy powyżej 8,5 µmol/l. Przykład takiego układu poniżej.

image

image

image

*szczególnie trudny do interpretacji tego typu jest moment, gdy występuje przyspieszony polimorfizm genu CBS na poziomie alleli CBS C699T w układzie heterozygoty i homozygoty. Osoby z tymi polimorfizmami, mają obniżony poziom homocysteiny na poziomie 1-2 pkt, czyli ich wysoki poziom homocysteiny może być już na poziomie ok. 7 µmol/l. Przypominam, że CBS w ZD jest potrojony i z natury determinuje poziom homocysteiny supresując ją do poziomu nawet o 30-40% niżej

*ważne jest by analizować geny determinujące krzepliwość krwi tzw. czynniki krzepnięcia krwi jak niżej. Może się okazać, że istnieją tudzież nie istnieją czynniki, które determinują taki problem, a ich analiza łączna z homocysteiną jest krytyczna.

image

WNIOSKI:

1.Ja nie spotkałem się z populacyjną nadkrzepliwością krwi w ZD.

2.Widzę jednoznaczną korelację w Waszych badaniach między wysoką homocysteiną a problemem z krzepliwością krwi…

3…ale stałe przyjmowanie EGCG, kurkumy, resweratrolu trans, witaminy C czyli suplementów stale wykorzystywanych przez nas we wspieraniu osób z ZD, powoduje efekt normalizowania stanów krytycznych w zakresie krzepliwości krwi. Wręcz jest sugerowane przez tych lekarzy, który zajmują się na co dzień osobami z ZD i mają w tym zakresie wiedzę, by przed zabiegami, operacjami te wszystkie suplementy odstawiać, bo jest właśnie odwrotny problem: krew nie krzepnie.

4.Zatem problem krzepliwości de facto znów sprowadza się do takiej analizy:

*czy suplementujemy osobę z ZD i czym

*jaki jest poziom homocysteiny

*jakie są predyspozycje rodzinne w tym zakresie (geny, czynniki krzepliwości krwi)

Mając te dane wiemy wszystko…a ja po raz kolejny się cieszę z tego, że suplementacja robi różnicę.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...