Reakcje autoimmunologiczne w zespole Downa.

marzec 11, 2021 by
Kategoria: Odporność

Zmieniona reakcja immunologiczna jest fenotypem w zespole Downa o czym pisałem zarówno przy omawianiu szczepionek, jak i typologii otyłości, chorób autoimmunologicznych jak cukrzyca, problemy z tarczycą. Jest ona determinowana przez czynniki genetyczne zlokalizowane na 21 chromosomie, ale i także te z poza niego.

https://www.zespoldowna.info/zespol-downa-jest-problemem-choroba-metabolicznakolejni-naukowcy-tak-twierdza.html

W najnowszym raporcie na ten temat dokonano ponownej analizy literatury, badań by wskazać na nowe mechanizmy w szczególności w zakresie reakcji autoimmunologicznych. Dla przypomnienia na 21 chromosomie znajdują się:

-4 z 6 interferonów IFN

-interferony te funkcjonują w ścisłym połączeniu z cytokinami IL-10, IL-22, IL-26

-mamy gen AIRE regulujący aktywność autoimmunologiczną

-mikro RNA ściśle związane z chorobami autoimmunologicznymi miR-155, miR-125 będące w wyraźnej nadekspresji oraz miR-99a, let-7c,  miR-802 które choć potrojone wykazują słabą aktywność

-TLRy czyli receptory TLR ściśle skorelowane z odpowiedzią immunologiczną będące aktywizowane tytułem potrojenia tudzież kaskadowo związane z genami z potrojonymi genami z 21 chromosomu np. RCAN1-MYD88-TLR2-TLR4

Te wszystkie mechanizmy są ściśle związane z fenotypem problemów autoimmunologicznych tak typowych dla ZD i NIE MOŻNA PORÓWNYWAĆ OSÓB Z ZD DO POPULACYJNYCH NORM, choć normalizowany stan chorobowy musi referować zarówno do tego co pojawia się w ZD, jak i w populacji.

https://www.zespoldowna.info/stan-zapalny-funkcjonowanie-krwi-w-zespole-downa-jest-zalezne-od-aktywnosci-mir-155.html

https://www.zespoldowna.info/mir-155-nowe-badania.html

https://www.zespoldowna.info/cukrzyca-il-6-ferrytyna-choroby-autoimmunologiczne-mthfr-aire-tarczyca-choroba-alzheimera.html

https://www.zespoldowna.info/choroby-autoimmunologiczne-w-zespole-downa-to-nie-tylko-mthfr-ale-przede-wszystkim-polimorfizm-genu-aire.html

Mechanizmy te wymieniane są zawsze jako typologia chorób autoimmunologicznych w ZD czy to mówimy o cukrzycach typu 1 i 2, czy też chorobach reumatoidalnych, problemach z tarczycą i otyłością. W efekcie analiza czynników zapalnych w krwi pokazuje abnormalności na poziomie limfocytów T i B. Wraz z wiekiem rośnie poziom IgG a pozostaje znormalizowany poziom IgA, przy spadającym poziomie IgM i IgE. W efekcie tych zmienności jak już większość naukowców to określa, tak i w tym raporcie pada to zdanie, iż:

”… poziomy przeciwciał u takich pacjentów w odpowiedzi na szczepienie są słabsze i mają tendencję do szybszego spadku w czasie.”

Inny ciekawy wątek w tym zakresie to kwestia nie tyle nadmiernej aktywności, innej ale przede wszystkim słabszej aktywności i zmienionej funkcjonalności, prowokującej problemy immunologiczne. Autorzy tak odnoszą się do tego tematu:

“Problem dotyczy nie tylko zmniejszonej liczby obecnych komórek i ich wczesnego starzenia, ale jest również związany ze zmienioną funkcjonalnością. Niedawne badanie przeprowadzone przez Araya i wsp.wykazały, że limfocyty T CD8 + pochodzące od osób z ZD produkują więcej cytokin związanych z autoimmunizacją, a limfocyty T CD4 + wykazują stan spolaryzowany w kierunku zwiększonej produkcji IL-17A, z podwyższonymi poziomami innych podjednostek IL-17 w osoczu. Rola IL-17 w patogenezie chorób zapalnych i autoimmunologicznych jest dobrze znana, szczególnie w chorobach autoimmunologicznych charakteryzujących się wysokim poziomem sygnalizacji IFN typu I, takich jak toczeń rumieniowaty układowy i zapalenie skórno-mięśniowe. Postawiono hipotezę, że IFN typu I i IL-17 działają wspólnie, podtrzymując i wzmacniając odpowiedzi autoimmunologiczne i zapalne, co czyni je niebezpieczną kombinacją zaangażowaną w patogenezę chorób autoimmunologicznych.”

W efekcie “…osoby z ZDS wykazują rozległą dysregulację immunologiczną, która wpływa na wszystkie różne pola odpowiedzi immunologicznej. Od pierwszych badań przeprowadzonych na pacjentach z ZD rozważa się wrodzoną odporność w odniesieniu do zwiększonej podatności na infekcje. Jednak w ostatnich latach kilka badań skupiło się na analizie możliwej roli odporności wrodzonej w podatności na choroby autoimmunologiczne…”

Inną kwestią w tym wymiarze jest aktywność TLR i ich powiązań z genami zlokalizowanymi na 21 chromosomie. Tak pisałem o mechanizmie powiązania MYD88, TLR i RCAN1 w artykule poniżej.

https://www.zespoldowna.info/myd88-w-zespole-downa.html

“Gen MYD88 jest silnie zależnym genem od genów z rodziny TLR w szczególności z TLR2, TLR4, które także w konsekwencji regulują reakcję odpornościową organizmu. Z tego tytułu, połączenie aktywności tych genów jest analizowane w przypadku choroby Alzheimera, gdyż aktywności tych wszystkich genów wiążą się z formowaniem się płytek amyloidowych. Uważa się także, że ma wpływ ich aktywność na pojawienie się choroby Alzheimera i długowieczności. Polimorfizm TLRr (rs4986790) jest tutaj krytycznym w tym wymiarze. Z innej strony mechanizm selektywnego rozłączenia sprzężonej aktywności genów TLR2 i MYD88 prowadzi do wyhamowania patologii typowej dla choroby Alzheimera…Analizując te powiązania, zadałem pytanie: jakie geny z potrojonego chromosomu 21 mają wpływ na ten metabolizm. Nie byłem zdziwiony jak natychmiast pojawiła się odpowiedź: gen RCAN1, jeden z determinantów zmienionej i zderegulowanej odporności w ZD, jest tutaj genem istotnie wpływającym zarówno na MYD88, ale i TLR-y.”

Co jest ważne i wypływa z analizowanego dzisiaj raportu:

“Dokładna regulacja szlaków TLR ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony przed infekcjami, ale także dla zapobiegania uszkodzeniom wynikającym z nadmiernej produkcji cytokin i wynikającej z tego autoimmunizacji charakteryzującej osoby z ZD.”

Dla mnie jest to o tyle kwestia istotna, że mówi się tutaj precyzyjnie o możliwości regulowania tego procesu, a to oznacza obronę organizmu przed patogenem bakteryjnym i wirusowym na ścieżce TLR-2, TLR-4.

Podobnie się ma z regulacją cytokin pro i antyzapalnych, które w ZD choć nie zlokalizowane na 21 chromosomie, są z nim ściśle związane jak :

*prozapalne IL-2, IL-1, IL-6, TNF-α

*antyzapalne IL-10, IFN-γ

Wszystkie te czynniki modulują predyspozycje do określonych fenotypowych reakcji zapalnych.

PODSUMOWUJĄC:

1.Nie dziwi mnie, że dziecko z ZD, które jest otyłe od drugiego roku życia, słabiej się rozwija od tego, które jest szczupłe. Otyłość jest tym czynnikiem, który potrafi zainicjować te wszystkie immunologiczne predyspozycje.

2.Z drugiej strony nie dziwi mnie, gdy dziecko choć mocno rozregulowane immunologicznie, ale leczone funkcjonuje świetnie!

3.Problem złej reakcji autoimmunologicznej jest przecież mechanizmem, który dzisiaj się leczy, pod warunkiem że “ściągniemy z człowieka etykietę MAM ZESPÓŁ DOWNA”.

4.Powiem więcej, środki które stymulują układ immunologiczny są dostępne i działają holistycznie w ZD, więc to chociażby powinien być powód do rozpoczęcia odpowiedniej suplementacji.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...