Choroby autoimmunologiczne w zespole Downa to nie tylko MTHFR, ale przede wszystkim polimorfizm genu AIRE

sierpień 11, 2015 by
Kategoria: Odporność

Choroby autoimmunologiczne w zespole Downa są powszechnym problemem w ZD. Pomimo tego nie ma precyzyjnej wiedzy na temat ich powstawania. Łączy się je z funkcjonującym polimorfizmem genu MTHFR, ale w ostatnim czasie zwraca się co raz większą uwagę na gen AIRE (regulator reakcji autoimmunologicznej) znajdujący się na 21 chromosomie (21 q22.3) czyli w regionie krytycznym dla zespołu Downa.

Zacznę od tego faktu: w tym roku w kwietniu ruszył nabór pacjentów z ZD do badań klinicznych w kierunku występowania poliformizmu genu AIRE i jego roli w zespole Downa.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02421276

image

Co wiemy obecnie o genie AIRE i jego roli w ZD?

1.Gen AIRE jest postrzegany jako jeden z genów warunkujących reumatoidalne zapalenie stawów, także bardzo często występującego w ZD w postaci młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

http://www.bioportfolio.com/resources/pmarticle/1159415/Association-Of-rs2075876-Polymorphism-of-AIRE-Gene-With-Rheumatoid-Arthritis-Risk.html

image

Badania przeprowadzone w Azji potwierdzają silny związek występowania polimorfizmów genu AIRE z tym problemem

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25637666

2.W ZD polimorfizm genu AIRE łączony jest z silną skłonnością do chorób autoimmunologicznych, często będąc współtowarzyszącym mechanizmem obok polimorfizmu genu MTHFR i innych genów biorących udział w metylacji.

image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25038256

3.Badania jakie przeprowadzono do tej pory nad tym genem wskazują na:

image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21856934

-od momentu ciąży występuje u płodu deregulacja bariery immunologicznej, na którą to ma wpływ gen AIRE

-ekspresja genu AIRE w zespole Downa jest obniżona i ma podobny charakter jak w przypadku genu DYRK 1 A

-geny współpracujące z genem AIRE mają także obniżoną ekspresję TOP2A, LAMNB1, NUP93

-ekspresja tych genów powoduje, że w ZD mamy do czynienia z pierwotnym niedoborem odporności

-znacznie zmniejszona ekspresja genu AIRE w ZD najczęściej obserwowana jest w przypadku tarczycy, co prowadzi do jej niedoczynności

-z perspektywy badań można potwierdzić, że zmiany w funkcjonowaniu genu AIRE (ekspresja, polimorfizm) jest predyspozycją osób z zespołem Downa do chorób autoimmunologicznych

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25217160

image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20850570

 

Podsumowując:

NISKI POZIOM EKSPRESJI GENU AIRE W ZESPOLE DOWNA, ALE JEGO POTROJENIE, POWODUJE UTRATĘ ZDOLNOŚCI DO ODPOWIEDNIEJ REAKCJI IMMUNOLOGICZNEJ W WYNIKU BŁĘDU W TOLERANCJI CENTRALNEJ.

Co to jest tolerancja centralna? Podaję za https://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja_centralna

Tolerancja centralna (zwana także tolerancją pierwotną) – zachodzi w centralnych narządach limfatycznych: w grasicy (dotyczy limfocytów T) i w szpiku kostnym oraz w wątrobie płodowej(dotyczy limfocytów B). Proces ten oznacza nabywanie przez niedojrzałe limfocyty tolerancji dla własnych antygenów.

Jeszcze prościej:

kluczowym organem w układzie immunologicznym jest grasica, gdzie limfocyty są rozwijane i uczone odpowiedniej reakcji.

Jak piszą badacze zajmujący się tym tematem: “( W grasicy) AIRE kontroluje mechanizmy, które uczą limfocyty T atakować zewnętrzne organizmy takiej jak wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty, zamiast własnych komórek. Jednak, kiedy gen jest mniej aktywny, występuje błąd tolerancji centralnej i limfocyty T atakują własne komórki, co powoduje natychmiast choroby autoimmunologiczne.”

 

image

http://www.vhir.org/salapremsa/mitjans/mitjans_detall.asp?Idioma=en&any=2014&num=233

Przypomnę, że tytułem innych problemów limfocyty T i B w ZD dojrzewają później, co obok MTHFR dodatkowo obniża funkcjonowanie bariery immunologicznej.

 http://www.zespoldowna.info/choroby-autoimmunologiczne-w-zespole-downa-cz-2-przyczyny-deficytow-immunologicznych-w-zespole-downa.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...