Tak jak są wyedukowani rodzice, tak funkcjonują ich dzieci…także te z zespołem Downa.

Listopad 28, 2017 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Nie jest to nic odkrywczego, nieprawdaż? Nasza edukacja, jako rodziców, determinuje nasze zainteresowania i to w jaki sposób uczymy tego samego nasze dzieci. Użyłem wyrażenia “wyedukowani”, gdyż nie zawsze chodzi tutaj o wyższe wykształcenie, ale umiejętność pozyskiwania wiedzy. Często o wyższym wykształceniu decyduje posiadanie pieniędzy …ale to nie determinuje tego jacy jesteśmy i jak korzystamy z wiedzy.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajmg.a.38519/abstract?systemMessage=Wiley+Online+Library+usage+report+download+page+will+be+unavailable+on+Friday+24th+November+2017+at+21%3A00+EST+%2F+02.00+GMT+%2F+10%3A00+SGT+%28Saturday+25th+Nov+for+SGT+

 

image

Dla mnie ten artykuł nie jest nowością. Wielokrotnie genetyka “pastwiła się” nad kwestią dziedziczenia inteligencji i jej jakością. Po tym jak zdecydowanie podkreślono, że jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie, tytułem zdolności do absorpcji wiedzy, umiejętności jej wykorzystywania i kształtowania jej w środowisk domowym, przyszedł czas na przyjrzenie się, jak determinuje ona funkcjonowanie poszczególnych grup społecznych.

Takie badanie zajęło się też osobami, dziećmi z ZD, co widać powyżej. Zacznę jednak od wyjaśnienia jednej kwestii. W raporcie tym pojawia się słowo probant. Otóż osoba, tak określona w genetyce, jest osobą będącą podmiotem badania. Raport jest dość ciekawy, dla nas rodziców w istocie ma jedno ważne zdanie:

Despite the expected IQ deficits observed in trisomy 21 probands, parental education may still contribute to the variability of probands’ cognitive abilities. These findings are consistent with the literature noting increasing heritability of IQ with development.

Pomimo oczekiwanych deficytów poziomu IQ obserwowanych u osób z trisomią 21, edukacja rodzicielska może nadal przyczyniać się do zmienności zdolności poznawczych probantów (tych osób). Odkrycia te są zgodne z literaturą, co wskazuje na zwiększenie odziedziczalności IQ wraz z rozwojem.

WNIOSEK:

ile my damy naszym dzieciom, tyle one uzyskają i tyle będą miały. Warto zająć się zatem swoimi dziećmi Uśmiech

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...