USP 15 jako endofenotyp w autyzmie dla ścieżki serotoninowej.

lipiec 25, 2017 by
Kategoria: Metabolizm

Endofenotyp to pojęcie stosowane w epidemiologii genetycznej, zwłaszcza w odniesieniu do genetyki zaburzeń psychicznych. Endofenotyp (fenotyp pośredni) określa kliniczny marker choroby (zaburzenia). W psychiatrii endofenotypami mogą być odmienności neurofizjologiczne, neuropsychologiczne, biochemiczne, endokrynne.

Aby marker mógł zostać uznany za endofenotyp, powinien być[1][2]:

  1. związany z zaburzeniem psychicznym w populacji
  2. dziedziczony
  3. niezależny od stadium choroby (zaburzenia) i nasilenia objawów
  4. współdziedziczony z chorobą (zaburzeniem)
  5. częstszy u zdrowych osób z rodziny chorej osoby z niż w populacji ogólnej
  6. mierzalny i specyficzny dla badanej choroby (zaburzenia).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Endofenotyp

Jak to zrozumieć całościowo? Okazuje się, że wiele genów oprócz cech typowo epigenetycznych jak te opisywane tutaj: http://www.zespoldowna.info/mozaika-w-autyzmie.html

jest genami dziedzicznymi warunkującymi określone typowe cechy/stany które wiąże się z występowaniem małego “fragmentu” zaburzenia tak jak to ma miejsce na przykład w autyzmie. Jest to ciekawa koncepcja, która zdobywa coraz większą liczbę zwolenników. Takim endofenotypem wydaje się być FRA receptor kwasu foliowego. W najnowszym raporcie poświęconemu autyzmowi opublikowano pracę wskazującą na taki charakter genu USP15, który jest związany z odpowiedzią na stres i degradację protein….i wysoką ilością serotoniny we krwi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28344757

image

Wysoki poziom serotoniny we krwi był jednym z pierwszych biomarkerów autyzmu i według wielu badań stanowi prawie typologię u 25% przypadków autyzmu. Zawsze w tym kontekście mowa jest o błędzie w funkcjonowaniu transportera serotoniny SERT (SLC6A4)…ale co jest ciekawe tylko u chłopców. Ten stan powoduje deregulację ilości serotoniny w organizmie i tak jej nadmierną ilość w całym organizmie z wyjątkiem mózgu, a tam jej istotną zbyt niską ilość. Z tego powodu powoduje to brak równowagi między serotoniną a oksytocyną, jak i dopaminą a serotoniną. Z tej to perspektywy musi być jednym z pierwszych celów terapeutycznych, przy uwzględnieniu funkcjonalności jelit i metabolizmów tam zachodzących.

W świetle tego raportu gen USP 15 powinien być połączony z tym stanem w układzie dziedzicznym, związanym z ryzykiem cech autyzmu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26577932 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28650965

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27933583

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15094787

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27880876

Wszystkie te mechanizmy są szczególnie podatne na reakcje ze środowiskiem, stąd poszukiwania genów biomarkerów ryzyka jest tutaj o tyle istotne, gdyż można je odpowiednio metylować przed zajściem w ciążę powodując zmniejszenie ryzyka występowania cech autyzmu u dziecka .

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...