Zmiana funkcjonowania dziecka z zespołem Downa w wieku 10-21 lat.

Luty 28, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Cieszę się, że pojawiają się badania nie tylko związane z genetyką w zespole Downa, ale są też czynione badania analizujące zmianę potencjałów dzieci, powiązane z przyspieszonym starzeniem.

W poniższym raporcie przez 2 lata obserwowano grupę 42 osób z ZD wieku między 10 a 21 lat, robiąc im badania kontrolne w zakresie wykorzystania języka, sposobu komunikacji, pamięci.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29480772/

Wnioski z tego badania:

1.Różnice jakie obserwowano między poszczególnymi osobami w trakcie tych dwóch lat utrzymały się na tym samym poziomie.

2.U młodszych nastolatków pamięć w zakresie cyfr, wykorzystania słownictwa poprawiła się, u starszych nie było istotnych różnic.

3.Badania te potwierdzają teorie szybszego starzenia się organizmu osoby z ZD i uzyskiwania stabilnego funkcjonowania zdecydowanie szybciej, co może być elementem patologii szybszego starzenia się.

Dla mnie to jest o tyle ważne, że potwierdza wcześniejsze hipotezy i obserwacje. Dziś możemy mówić o faktach w tym zakresie.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...