Aflatoksyny wywołują zmiany epigenetyczne wpływające na powodzenie ciąży.

Czerwiec 27, 2017 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Padło pytanie o toksyny w kontekście nieudanej ciąży. Dla mnie jest to oczywiste, że każdy element środowiska, który wywołuje zaburzenie metylacji musi być uwzględniony w czynnikach ryzyka dla ciąży.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aflatoksyny

Aflatoksyny – rodzaj mykotoksyn. Są wytwarzane przez grzyby z rodzaju Aspergillus, głównie A. flavus (kropidlak żółty) i A. parasiticus[1]. Grzyby te występują na fistaszkach (orzechach ziemnych), zbożu, migdałach w wilgotnych rejonach tropikalnych[2]. W sprzyjających warunkach (wysoka temperatura oraz wilgotność) porastają także inne produkty żywnościowe, np. chleb.

Aflatoksyny są mutagenne, teratogenne i hepatotoksyczne. Stwierdzono ich letalne działanie na zwierzęta (szczury, psy, koty świnki morskie i in.)[3]. Dopuszczalna zawartość aflatoksyny B1 (najczęściej spotykanej) w produktach zbożowych to 2 µg/kg, oraz do 4 µg/kg dla aflatoksyn B1, B2, G1, i G2 łącznie[1].

Oddziałują z DNA, interkalując pomiędzy zasady azotowe, będące hydrofobowymi elementami cząsteczki DNA. Zwiększają częstotliwość nienaprawialnych zmian podczas replikacji łańcucha 5′ i dlatego są mutagenne. W wyższych stężeniach zaburzają transkrypcję, co jest przyczyną ich toksyczności. Wywołują pierwotnego raka wątroby, zwłaszcza u tych osób, które przeszły wirusowe zapalenie wątroby typu B. Aflatoksyny zostały oficjalnie uznane w Polsce za substancje rakotwórcze w 1996 roku[4].

Jeżeli następuje zaburzenie tytułem obecności aflatoksyn, to powinniśmy być przekonani, że metylacja na pewno ulega zaburzeniu. Z tej perspektywy zajście w ciąże, zawsze jest obarczone ryzykiem wady dziecka, stąd przed zajściem należy zbadać się w kierunku obecności różnych toksyn, a nie tylko w kierunku metylacji.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28645871/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...