Choroby autoimmunologiczne w zespole Downa a poziom witaminy D 3

maj 12, 2014 by
Kategoria: Odporność

Po serii artykułów o chorobach autoimmunologicznych w zespole Downa na chwilę temat niejako się uspokoił. Dziś wraca jako pewien problem: CZY WITAMINA D 3 JEST LEKIEM W TYM PRZYPADKACH CZY TEŻ NIE?

Moim zdaniem witamina D 3 pełni istotną rolę regulacyjną w zakresie uruchamiania odpowiedniej reakcji immunologicznej.

W ZD jak opisują to polscy lekarze, mamy do czynienia z nierównowagą pomiędzy cytokinami prozapalnymi i antyzapalnymi. Tych pierwszych w ZD mamy zdecydowanie za dużo.

“The present results point to increased levels of the proinflammatory cytokines IL-1α, IL-2, IL-6 and sTNFR1 in children and adults with DS compared with control patients.
• We observed an age-related increased concentration of IL-2 and sTNFR1 and in the case of IL-2 these differences
were statistically significant.
• Taking into account the present results and the results of our previous study indicating no changes in activity
anti-inflammatory cytokines, this imbalance between the anti- and pro-inflammatory processes may play
a role in the development of humoral immunity dysfunction in DS.”

http://www.ptnd.pl/nd/neurologia_43-19-25.pdf

Z tej perspektywy we wszystkich chorobach autoimmunologicznych konieczne jest utrzymywanie czynnika regulującego ich poziom na wysokim korzystnym dla organizmu poziomie. W ZD takim czynnikiem może być witamina D 3.

“Witamina D3 jest ważnym regulatorem odpowiedzi immunologicznej. Przede wszystkim wpływa na limfocyty Th1, które produkują cytokiny IL-2, IFN gamma, TNF alfa oraz limfocyty Th2, które działają poprzez cytokiny IL-4 i IL-10 (10). Wydaje się, że witamina D3 wpływając na produkcję cytokin, bądź też działając poprzez mechanizmy receptorowe chroni przed chorobami autoimmunologicznymi.
Tsoukas i wsp. w badaniach przeprowadzonych in vitro wykazali, iż witamina D3 hamuje produkcję IL-2, poprzez co hamuje proliferację limfocytów T. Ponadto stwierdził, iż witamina D3 hamuje produkcję limfocytów T cytotoksycznych oraz produkcję przeciwciał przez limfocyty B (17). Potwierdzają to badania prowadzone przez Lemire i wsp, w których to stwierdzono hamujące działanie witaminy D3 na proliferację oraz produkcję immunoglobulin przez aktywowane jednojądrowe komórki krwi obwodowej (PBMC; peripheral blood mononuclear cells) (18).”

http://medycynawiekurozwojowego.pl/pl/articles/item/17025/plejotropowe_dzialanie_witaminy_d3_ze_szczegolnym_uwzglednieniem_jej_roli_w_chorobach_ukladu_pokarmowego_u_dzieci

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110863013000372

Jest to z pewnością kolejny powód abyśmy poziom witaminy D 3 utrzymywali na dobrym poziomie powyżej 60.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...