Liposomy, technologie liposomowe stosowane przy proteinach, kurkumie, glutathionie

wrzesień 22, 2010 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Wydawało mi się, że nie jest to potrzebne, ale…zarówno przy kurkumie, jak i glutathionie pojawiają się pytania. Szczególnie te:

Jeżeli kurkuminoidy są tak wrażliwe w jaki sposób gwarantuje się, że “przejdą“ przez układ pokarmowy w nienaruszonym stanie?

Zacznijmy od tego co to jest liposom? Według wikipedii jest to: jest to pęcherzyk fosfolipidowy (z fosfolipidów są zbudowane błony komórkowe w mózgu) powstający samoistnie, wypełniony wodą lub roztworem otoczonym lipidem (grupa substancji: tłuszcz,wosk,sterol,witaminy rozpuszczane w tłuszczach).

Czym zatem jest technologia liposomowa?

Liposomy wytwarzane sztucznie znajdują zastosowanie głównie w przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym, a także w badaniach naukowych, jako model błony biologicznej. Wewnątrz liposomów można umieszczać roztwory lub zawiesiny wodne różnych substancji, w tym także leków i DNA. Cecha ta umożliwia stosowanie liposomów jako leków.

Ponieważ skład błony liposomalnej można łatwo zmieniać, dlatego też początkowo liposomy stanowiły jeden z głównych układów modelowych w badaniach nad właściwościami i strukturą błon biologicznych. Z czasem model ten zaczął ulegać coraz dalej idącym zmianom i obecnie
skład błon liposomowych coraz bardziej zbliża się do składu błon naturalnych.
Liposomy tworzy się nie tylko z różnych typów, ale i klas lipidów, wbudowuje w ich błony Sterole, a także funkcjonalne cząsteczki białek błonowych. Liposomy służą nawet do badań, w których śledzi się izolowane procesy przebiegające w organellach, a nawet komórkach. Badania nad liposomami jako modelowymi błonami biologicznymi zaowocowały również wielością metod pozwalających na otrzymywanie różnorodnych rodzajów liposomów. Te poszukiwania coraz to
nowych technik uzyskiwania liposomów wynikały z faktu, że nie znaleziono jeszcze sposobu uzyskiwania uniwersalnego liposomu. Jedne techniki są proste, lecz umożliwiają otrzymywanie liposomów składających się z wielu koncentrycznie zamkniętych przedziałów wodnych, inne natomiast dają wprawdzie twory otoczone tylko jedną dwuwarstwa, lecz o zbyt małych w porównaniu do komórki rozmiarach. Jeszcze innym powodem kontynuacji prac nad liposomami, które przekształciły się w oddzielną gałąź badań zwaną technologią liposomową, była
chęć praktycznego wykorzystania zdolności zamykania solutów w strukturach utworzonych z naturalnych składników błon biologicznych, a więc obojętnych immunologicznie. Głównymi celami technologii liposomowej są:
- Opracowanie postępowania umożliwiającego wprowadzanie solutów do
wnętrza komórek w sposób ukierunkowany i kontrolowany. Tymi solutami mogą
być np. przeciwciała, antygeny, fragmenty kwasów nukleinowych, a nawet całe
chromosomy. Wprowadzanie tego typu solutów umieszczonych w strukturach
zamkniętych typu liposomu zapobiega m.in. niepożądanym reakcjom ubocznym
i równocześnie chroni je przed np. degradacją, której ulegałyby podczas bezpośredniego podawania. Jednym z efektów badań nad wprowadzaniem solutów do
komórek za pośrednictwem zamkniętych struktur błonowych było stwierdzenie,
że również cienie erytrocytów mogą być używane do tego celu.
- Opracowania takich technologii, dzięki którym dawki leków normalnie
toksycznych w stanie wolnym mogłyby ulec obniżeniu przy zachowaniu tej samej
lub wyższej skuteczności. Z drugiej strony niezmiernie ważnymi zagadnieniami
są: poprawienie farmakodynamiki leków podawanych w liposomach, uczynienie
liposomów niewykrywalnymi przez system makrofagów oraz opracowanie metody
przechowywania liposomów w stanie nie zmienionym przez odpowiednio
długi okres czasu.

źródło: http://www.ibmb.uni.wroc.pl/studia/6.pdf

Dla tych, którzy przeczytali powyższe źródła wiedzą, że dzięki pęcherzykom liposomowym możliwe jest podanie obecnie leku, solutu, nawet bardzo wrażliwego poprzez układ trawienny do krwioobiegu skąd trafia do miejsca, które wybraliśmy :)

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...