Cynk jest problemem genetycznym w ZD, a nie tylko immunologicznym!

maj 9, 2024 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Pojawił się dobry artykuł medyczny opisujący rolę cynku w ZD. Wciąż panuje “uproszczone” zrozumienie problemu. Łączycie cynk, jego poziom jedynie z problemem immunologicznym, tego jak często dziecko choruje. Tak, to jest dobre podejście, ale nie do końca. Oto jak ten problem jest opisany:

“Cząsteczką odgrywającą ważną rolę w odpowiedzi immunologicznej jest cynk i wiadomo, że jego stężenie jest znacznie niższe u dzieci z T21. Postawiono różne hipotezy na temat tych zmian metabolicznych, a jedną z przyczyn może być nadekspresja genu dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1), ponieważ cynk jest częścią aktywnego centrum enzymatycznego SOD1.”

cynk

Dalej we wnioskach autorzy piszą tak:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38694501/

“Nasze wyniki potwierdziły dane literaturowe stwierdzające, że poziom cynku we krwi u osób z T21 jest niższy w porównaniu z populacją ogólną; ponadto podajemy, że stosunek stężenia cynku T21/kontrola wynosi 2:3, co jest zgodne z efektem dawki chromosomalnej wynikającym z obecności trzech kopii chromosomu 21. Analizy mapy transkryptomu wykazały zmianę ekspresji niektórych genów, co może wyjaśniać niski poziom poziom cynku we krwi.”

Co to oznacza?

1.W przypadku osób z ZD poziom cynku jest za mały w stosunku do metabolizmów/immunologii jakie są potrzebne. Jest to o 1/3 mniej w stosunku do pozostałej populacji.

2.Wynika to z większego zapotrzebowania na cynk, co jest związane przede wszystkim z potrojeniem 21 chromosomu. Zatem jest to kwestia genetyczna.

3.Tutaj jest mowa o roli genu SOD1A, ja jednak chciałbym przypomnieć, że osoby z ZD zużywają więcej cynku w metylacji, silniej angażując skrót metylacyjny w stosunku do populacji. Ten jest niejako napędzany przez właśnie cynk.

4.Jeżeli do tego dołożymy kwestie reakcji immunologicznej, to mamy pewność, że poziom cynku w ZD musi być wyższy niż tego potrzebuje populacja. Z perspektywy logiki tych wniosków, normy dla osób z ZD powinny być przesunięte o 1/3 w górę by być właściwą bazą oceny jego poziomów. Potwierdzenie tego jednak musi płynąć od samych badaczy, choć ja tak bym zrobił.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...