43% osób z zespołem Downa prezentuje typowe stany depresyjne i psychozy!

wrzesień 8, 2016 by
Kategoria: Metabolizm

Kolejna grupa problemów, która w sposób istotnie silniejszy dotyka osoby z zespołem Downa niż resztę populacji. Są to szeroko rozumiane choroby psychiatryczne, które w silnym stopniu zależą od polimorfizmów genów wpływających na metylację oraz reakcje immunologiczne takiej jak MTHFR, COMT, HLA, IL. Dzisiaj możemy poprawiać funkcjonowanie tych genów i leczyć te problemy, które są przez nie stymulowane.

image

https://jneurodevdisorders.biomedcentral.com/articles/10.1186/s11689-015-9101-1

Zaskakuje mnie jedno. Etiologia chorób jest znana już od blisko 30 lat.Wiadomo, że w znacznej mierze są one powiązane z błędną metylacją, deficytami witamin B2, B9, B12, B6, B3, a jednak w Polsce nie jest to znane i nie jest to stosowane w diagnozie. “Wielki worek” zespół Downa w ten sposób ukrywa problemy, które są leczone i to z sukcesem wszędzie ale nie w zespole Downa.

image

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763414002048

Należy tutaj nadmienić, że są pewne wyjątki. Choroby o naturze psychiatrycznej, zupełnie inaczej niż w pozostałej części społeczeństwa, dotyczą w dominującym udziale kobiet. Inna z istotnych informacji, to ta że w zespole Downa występowanie choroby dwubiegunowej jest szczególnie rzadkie…ale zupełnie inaczej jest w przypadku schizofrenii. Tutaj poziom występowania tej choroby jest istotnie wysoki.

WNIOSKI:

1.Błędy metaboliczne, błędy w metylacji i w efekcie istotne deficyty w poziomie witamin z grupy B prowadzą do istotnie wysokiego ryzyka wystąpienia choroby psychiatrycznej w postaci depresji, psychoz itp.

2.Z mojej perspektywy jest to efekt, polimorfizmów rodziców dziedziczonych przez ich dzieci z ZD.

3.W ich przypadku totalnie “rozhuśtana” metylacja w ZD pogłębia stany chorobowe, które być może u rodziny nie występowały, a tutaj najczęściej przybierają skrajne formy. Warto z tej perspektywy dokonać analizy historycznej występowania chorób, zachowań u pokoleń 2-3 generacje do tył i zestawić je z tym zachowaniem obserwowanym u osób z ZD. Może to w jakiś sposób nakierować na typologię problemu.

4.NALEZY NAPRAWIAĆ I LECZYĆ METYLACJĘ. Nie dajcie się zbyć lekarzom, gdyż od 20 lat pisze się, że najpierw powinna być naprawiona metylacja a dopiero potem sama choroba.

5.Leki muszą być dobrane na podstawie spersonalizowanej diagnozy opartej o panel genetyczny badający geny metylacyjne, geny stanów zapalnych i geny odpowiedzialne za neuroprzekaźniki w szczególności dopaminę, serotoninę i GABA.

6.Im więcej analizuję wszystkie nasze przypadki tym bardziej jestem przekonany, że ZD choć jest to ewidentny błąd genetyczny, to nie on stanowi istotny problem rozwojowy, tylko to co jest “schowane” za nim, tak jak w tym przypadku choroby natury depresyjnej i psychotycznej.

7.Z perspektywy tych dwóch cyfr:

-43% osób z ZD prezentuje typowe stany depresyjne i psychozy

-76% dzieci z zespołem Downa prezentuje szeroko rozumiane cechy autystyczne

uważam, że ZD jest problemem, który możemy w istotny sposób naprawić i leczyć. Jeżeli tylko założymy, że będziemy w stanie zapobiegać poprzez odpowiednią metylację, występowaniu wspomnianych chorób, zobaczcie jak powszechnie możemy poprawić funkcjonowanie osób z zespołem Downa i to w znaczący sposób. Ja tego chciałbym.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...