99,5% rodziców leczyłoby u swoich dzieci z ZD chorobę Alzheimera, czy białaczkę…

kwiecień 25, 2022 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Dyskutowaliśmy w ubiegłym tygodniu o tym czy rodzice chcą leczyć zespół Downa, jego objawy u swoich dzieci. Nie ma nic lepszego, jak opinia ujęta w ramy naukowe i to z dalekiego kraju.

”Parents much more commonly agreed with a willingness to give medications to prevent Alzheimer’s disease (427/429; 99.5%) or blood cancer (428/430; 99.5%) as compared with a medicine to cure DS (225/425; 52.9%).”

Rodzice znacznie częściej zgadzali się z chęcią podawania leków zapobiegających chorobie Alzheimera (427/429; 99,5%) czy nowotworom krwi (428/430; 99,5%) w porównaniu z lekiem leczącym ZD (225/425; 52,9%) 

to jest tłumaczenie konkluzji z badania.

https://meridian.allenpress.com/ajidd/article-abstract/127/3/194/480687/Down-Syndrome-Cures-Perspectives-of-People-With?redirectedFrom=fulltext

I tak jestem zaskoczony aż tak dużym poziomem akceptacji przez rodziców, że jeżeli są leki leczące w układzie genetycznym nawet, ZD to oni by podali. Niestety ja wciąż tego nie rozumiem i mentalnie trudno mi to zaakceptować: jak można się zgadzać na leczenie objawów ZD w postaci białaczki, choroby Alzheimera ale już ZD nie.

Z drugiej strony brakuje mi takiego zestawienia: leczenie tarczycy, leczenie mitochondriów, leczenie stanów zapalnych jelit w zestawieniu z ZD. “Wielkie” choroby brzmią i są na tyle dewastujące, że nikt nie ośmieli się z nimi dyskutować. Dodatkowo “mają obraz” degradacji człowieka. Nikt nie patrzy jak powszechne są wspomniane przeze mnie problemy “małe choroby”, których już nikt nie widzi jako będące istotnym zagrożeniem, bo są “małe”…ale od nich się zaczyna. One są pierwszym efektem ZD, który wzmacnia te problemy negatywnie, jakie dziecko dziedziczy po rodzicach. Niestety podpowiem Wam: z mojej perspektywy rodzice, któzy chcą leczyć podstawowe problemy dziecka z ZD jest tak samo mało, jak tych, którzy chcieli by leczyć ZD.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...