Choroba Alzheimera w zespole Downa, badania konsorcjum.

Lipiec 28, 2020 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

To kolejny raport jaki ma miejsce na zamknięcie etapu badań nad chorobą Alzheimera w zespole Downa, opublikowany przez Alzheimer’s Biomarkers Consortium–Down Syndrome (ABC-DS), projekt fundowany by poznać chorobę Alzheimera i zespół Downa.

https://www.nia.nih.gov/news/people-down-syndrome-and-alzheimers-show-similar-changes-metabolic-processes-people-late-stage

Krytyczna konkluzja z tego etapu badań potwierdza wcześniejsze analizy dotyczące dramatycznego złamania się metabolizmu energii w komórkach, będącego bazą dla uruchomienia całej kaskady negatywnych zmian. Jak można przeczytać:

“Osoby z zespołem Downa, które są zagrożone chorobą Alzheimera lub mają chorobę Alzheimera, doświadczają zakłóceń w procesach metabolizmu energetycznego w swoich komórkach, podobnie jak w przypadku późnych stadiów choroby.”

Oznaczać to może, że problem choroby Alzheimera nasila się proporcjonalnie do spadku efektywności pracy mitochondriów i braku energii komórkowej do funkcjonowania. Z perspektywy tego badania, widać że proces ten następuje w ZD dużo szybciej (wiek po 20 latach życia) i ma przebieg zbliżony do tego co widać w ostatnich tzw.late-onset, stanach choroby Alzheimera u osób bez trisomii 21.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...