Do 60% osób z autyzmem ma typowe problemy z układem trawiennym, zmienioną mikrobiotą. Więcej niż 60% osób z ZD ma problem z układem trawiennym.

kwiecień 27, 2021 by
Kategoria: Układ trawienny

W zespole Downa, autyzm ma wpisany w fenotyp chorobę Hirschsprunga, celiakię, wrażliwe jelita, insulinooporność, typową dysbiozę wynikającą z układu genów, zaburzone wchłanianie minerałów i witamin. To wszystko powoduje, że ja mam wrażenie obecności typowych cechy autystycznych w ZD na dużo wyższym poziomie niż…w populacji.

Jednak to co jest w ZD to jest w ZD i nie nazywa się to autyzmem, bo po co…mam takie wrażenie. Ja bym to tak nazywał jednak, bo sama dieta osób z ZD, otyłość tego tytułem, to już definicyjny problem układu trawiennego, stanów zapalnych, błędnych metabolizmów i dysbiozy. Populacyjnie w ZD mamy przerost Parasporobacterium i Sutterella i one wpływają na zachowanie w ZD, co jest potwierdzone badaniami. Czytając poniższy artykuł wiemy jedno: ZD to przynajmniej zespół jelita wrażliwego IBS. Na koniec typologia “niezespołowa” w ZD. Cytokiny zapalne regulowane przez geny: HLA, Il-6, Il-1b, TNF-α zmieniają mikrobiotę w ZD.

https://www.zespoldowna.info/mikrobiota-w-zespole-downa-zespol-downa-jest-stanem-zapalnym-jelit.html

image

Jak to działa? Cóż w “złych” jelitach mamy “złe” bakterie dominujące nad tymi “dobrymi”. Potem musimy przyznać się do kolejnej kwestii: to co mamy w jelitach, mamy w mózgu. W poniższym artykule widzimy to w precyzyjny sposób:

https://www.zespoldowna.info/jak-funkcjonuje-polaczenie-jelita-mozg.html

image

https://www.zespoldowna.info/w-mozgu-mamy-te-same-bakterie-co-w-jelitach.html

Teraz przejdźmy do autyzmu. Autyzm to zbiór cech, w szczególności typ zachowań, zbiór umiejętności społecznych. W ZD ja widzę to w większym lub mniejszym stopniu u wszystkich dzieci/osób z ZD. To wynika z powyższego, ale też przede wszystkim wpływu DYRK1A, SOD 1 A, RCAN 1 A, DSCAM 1, DNMT3L, RFA 1, potrojonych w ZD. Z poniższego artykułu stwierdzono statystycznie, aż 76% osób z ZD ma cechy autystyczne w załączonym badaniu.

https://gene.sfari.org/database/human-gene/DYRK1A

https://www.zespoldowna.info/76-dzieci-z-zespolem-downa-prezentuje-szeroko-rozumiane-cechy-autystyczne.html

Zatem mając problemy jelitowe w ZD, wiedząc że poprzez nerw błędny trafiają te problemy do mózgu, powinniśmy je leczyć. Jak?

Poniżej prosta informacja:

1.Po prostu najpierw diagnoza, by wiedzieć jak autyzm mojego dziecka jest spersonalizowany

2.Nie zaczynamy od “zmieniania” istniejącej mikrobioty, a jedynie szukamy jej zmienności.

3.Rozpoczynamy “ROZPISYWANIE/ZAPISYWANIE” diety by wiedzieć potem, jaka żywność z jakimi bakteriami i genami się wiąże.

https://www.spectrumnews.org/news/the-guts-connection-to-autism/

image

image

4.Pamiętamy: zespół Downa to choroba mitochondrialna, metaboliczna. Uwaga: dysbioza w jelitach, dysbioza w mózgu oznacza jej wpływ na mitochondria!!!

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32003689/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30913966/

5.Oznacza to, że już słabe mitochondria jako typologia ZD, mogą być pod przemożnym wpływem stanu zapalnego wywołanego dysbiozą, a w konsekwencji prowadzi to…do dalszego ich osłabienia. Trzeba wspierać mitochondria tym bardziej w takiej sytuacji.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S089865682030214X

6.Jednak zanim zaczniemy je leczyć to musimy pamiętać o jakości membran mitochondriów i szczelności jelit. Metylacja w ZD jest negatywna, nieefektywna o czym pisałem już wielokrotnie. Gen PEMT w układzie populacyjnym w Polsce, jest na niskim, złym poziomie jego aktywności. Zatem trzeba pamiętać o szczelności jelit i błonach na początku leczenia i wspierać metylację a w efekcie poziom fosfatydylocholiny.

7.Dopiero potem zaczynamy leczenie i tutaj Was rozczaruję. Bez dobrej, najdokładniejszej z możliwych,badań, nie uda się zdefiniować dobrze problemu jaki nas dotyczy.

8.Wdrożenie od razu antybiotyków oceniam negatywnie.

9.Wdrożenie probiotykówc“w ciemno” może być chybione.

10.Dobra diagnostyka jelit wpływa od razu na zdefiniowanie problemów z wchłanialnością witamin i minerałów oraz braków jakie ma dziecko.

11.Dopiero na tym etapie możemy leczyć dziecko z autyzmu, lecząc jego jeilta, mózg, mitochondria, poprawiając metabolizmy. Wydaje się z definicji proste, a nie jest.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7350540/

https://www.youtube.com/watch?v=ErFAwSw9xAE

https://www.spectrumnews.org/news/study-hints-at-microbiome-differences-in-children-with-autism/

https://www.spectrumnews.org/features/deep-dive/gut-feeling-how-microbes-shape-autism/

https://www.zespoldowna.info/podawanie-polifenoli-w-zespole-downa-zmienia-z-pewnoscia-mikrobiote-jelitowa.html

https://www.zespoldowna.info/czy-jeden-szczep-bakterii-moze-przyniesc-istotna-poprawe-w-autyzmie.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...