“Czy witamina C może być regulatorem odpowiedzi immunologicznej w zespole Downa?”

wrzesień 29, 2016 by
Kategoria: Odporność

Pytanie nasuwa się oczywiście jednoznacznie w kontekście stwierdzenia istnienia stałej podwyższonej aktywności interferonów, o czym pisałem wczoraj.

http://www.zespoldowna.info/komorki-walcza-z-infekcja-nawet-wtedy-gdy-jej-nie-ma-czyli-o-przelomowym-projekcie-dla-zespolu-downa.html

Pada tam zdanie: “Komórki z trisomią 21 chromosomu stale działają tak jak gdyby walczyły z infekcją, nawet wtedy gdy jej nie ma. Komórki uruchamiają reakcję w postaci “wypuszczenia” cząsteczki nazywanej interferonem, która działa na sąsiadujące komórki, powodując aktywizację całego systemu odpornościowego i blokując syntezę protein.”

Z tej perspektywy powstaje problem: czy jest substancja obniżająca ilość interferonów?

Oczywiście na pierwszym miejscu znajduje się w tym myśleniu witamina C….I od razu zaneguję takie myślenie. Witamina C jest tą substancją które wpływa na funkcjonowanie interferonów, ale raczej ze wskazaniem na ich aktywizację. Zatem do regulacji interferonów konieczny jest “skrojony na miarę” inhibitor, który z drugiej strony nie ograniczy reakcji organizmu na patogeny.

Takie inhibitory już powstają, więc nie jest to jakieś kompletne “nowum”

http://jbx.sagepub.com/content/early/2016/06/28/1087057116656314.full

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...