Dyskusja o suplementach trwa…

Grudzień 28, 2009 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Chcąc uzyskać jak najbardziej kompetentną odpowiedź na szereg dręczących nas pytań, wysłałem w świat wiele maili. Tutaj pierwsza odpowiedź od Dr. Leichtmana, który jest profesorem genetyki i pediatrii, i jest “wyrocznią” w sprawach zespołu Downa w USA. Zapytałem go o suplementy i badania:

Odpowiedź w oryginale:

The suplements yes under supervising the specialists. The lab results have no bearing on using TNI. This is why I don’t pretest. It isn’ t like factory output.
We already have data from thousands of people with DS. Extensive database of zinc, selenium homocysteine, vitamin D, folate and B12 levels already exists. Most of the testing I do as followup is to make sure we are not giving too much of anything. The basic biochemistry short of specific gene mutations in folate genes and CBS genes makes some of the differences but this I usually tell clinically as gene mutation testing is too expensive to do routinely. If I can get a reasonably priced panel (and I am working on that with a lab at Baylor in Houston) I will begin testing everyone as this would allow for even finer customization for all.

Po polsku:

Suplementy tak, ale pod nadzorem lekarza specjalisty. Wyniki laboratoryjne nic nie wnoszą do używania TNI. To jest powód dlaczego, ja nie robię badań przed. To nie jest jak wyjście produktu z fabryki.

Mamy dane od tysięcy ludzi z zespołem Downa. Rozległa baza danych na temat cynku, selenu, homocysteiny, witaminy D kwasu foliowego i witaminy B12 już istnieje. Większość testów, które ja zalecam jest po to aby upewnić się, że nie ma czegoś za dużo. Podstawowa biochemia mutacji genowej kwasu foliowego i genu CBS tworzy pewne różnice ale to ja mogę powiedzieć tylko po badaniach klinicznych, ponieważ badania mutacji genowych jest zbyt drogie, aby robić to rutynowo. Jeżeli dostanę rozsądną cenę za taki panel (pracuję nad tym z laboratorium Baylor w Huston, Teksas USA), to zacznę badać każdego dla lepszego dostosowania.

Kim jest autorytet, poniżej:

Lawrence G. Leichtman, M.D., FAAP, FACMG
Genetics and Disabilities Diagnostic Care Center

jego cv: http://www.lleichtman.org/cv.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...