Janek pod lupą, czyli bilans po 90 miesiącach życia – istota biała

Dlaczego zacząłem od móżdżka…bo najważniejszy jest on przy jeździe na rowerze. Dlaczego istota biała jest druga? Bo koncentracja między innymi jest konieczna by dobrze jeździć na rowerze Uśmiech

Zacznijmy od faktu: istota biała jak i móżdżek u dziecka z ZD jest mniejszy o około 16% niż u rówieśnika. Istota biała wypełnia obok istoty szarej wszystkie części ośrodkowego układu neurologicznego, czyli tak naprawdę jest ona wszędzie. Patrząc na jej rolę to decyduje ona o jakości przekazywanych impulsów. Istota biała w istocie jest skupiskiem wypustek neuronów, które znajdują się w istocie szarej, ale swoje końcówki takie jak dendryty, aksony mają właśnie w istocie białej. Stąd jest ona niezwykle istotna dla funkcjonowania człowieka.

http://www.zespoldowna.info/wczesna-interwencja-jak-powinno-byc-wedlug-mnie-cz-2-mozg-i-jego-deficyty-anatomiczne.html

TEZY:

1.”…W obu przypadkach mamy do czynienia, ze wskazaniem istotnie mniejszego poziomu substancji białej w ZD, co powoduje problemy z koncentracją, komunikacją, koordynacją, ze snem i nastrojem.” http://www.zespoldowna.info/substancja-biala-a-funkcje-poznawcze.html

2.”…Z badań dzieci w wieku 5 – 18 lat wynika również, że lepsze rozwinięcie istoty białej koreluje z wyższym ilorazem inteligencji.” http://neuroskoki.pl/rola-istoty-bialej-w-uczeniu-sie-i-chorobach-umyslowych/

3.”…ze zmianami w istocie białej mózgu wiążą się początki upośledzenia funkcji poznawczych. Osoby z takimi zmianami osiągały niższe wyniki w testach neuropsychologicznych dotyczących pamięci i zdolności skupienia uwagi niż osoby bez zmian w istocie białej mózgu” http://www.udarmozgu.pl/dla_lekarzy/progress-zmiany.html

 

http://www.zespoldowna.info/substancja-biala-a-funkcje-poznawcze.html

http://www.zespoldowna.info/autyzm-w-zespole-downa-cz-2.html

 

DEFINICJA:http://pl.wikipedia.org/wiki/Istota_bia%C5%82a

Substancja biała, istota biała (łac. Substantia alba) – jeden z dwóch (obok substancji szarej) podstawowych składników ośrodkowego układu nerwowego. Są to dobrze unaczynione skupiska wypustek neuronów (dendrytów i aksonów), których ciała znajdują się w substancji szarej. Wypustki te otacza zazwyczaj osłonka mielinowa, która jest błoną komórkową oligodendrocytu[1][2]. Podstawowym składnikiem błony są fosfolipidy (pochodne tłuszczu), z tego względu substancja biała ma kolor biały[a][1].

Tkanka ta leży pod korą mózgu i tworzy różne szlaki łączące poszczególne obszary kory oraz obszary pozakorowe (np. drogi korowo-rdzeniowe czy korowo-jądrowe). Również ciało modzelowate (tzw. spoidło wielkie) jest częścią istoty białej[1].

Odwrotne położenie istoty białej występuje w rdzeniu przedłużonym i rdzeniu kręgowym. Tu znajduje się ona dookoła centralnie położonej istoty szarej[1].

Istota biała pełni rolę w uczeniu się: osoby zawodowo grające na pianinie mają lepiej rozwiniętą substancję białą; jej rozwinięcie koreluje też z IQ u osób w wieku 5 – 18 lat.

 

FAKTY:

1.Od urodzenia Jaś dostaje suplementy w postaci DHA, choliny i EGCG.

2.Od urodzenia Jaś otrzymuje cerebrolizynę, która wpływa na dendryty i aksony, na ich żywotność i aktywność.

3.Od 8 miesiąca miał świetnego logopedę Renatę, która uczyła go rozumienia, śpiewu i reakcji na bodźce.

4.Od 12 mca chodził na Wczesne Wspomaganie Rozwoju prowadzone przez Gosię Sebastian, Mistrzyni w temacie.

5.Ma zajęcia z muzyki i z matematyki z Aniami.

6.Ma zajęcia z czytania z Asią.

7.Potrafi się koncentrować, ale nie jest to proces trwały.

8.Uczy się bardzo dobrze-kopiowanie, naśladownictwo jest bardzo u niego efektowne.

9.Pamięć długoterminowa jest bardzo dobra.

10. Pamięć krótkoterminowa jest słabsza niż u rówieśników, ale ponad przeciętne wskazania dla angielskich dzieci z zespołem Downa.

11.Reaktywność w komunikacji jest dobra. Brak słów (słaby zasób słów w stosunku do rówieśników) wyraźnie ją hamuje.

12.Trenuje karate.

13. Jeździ na rowerze.

14.Chodzi po górach/skałkach.

image

 

OPINIA:

1.KONCENTRACJA

Koncentracja u Jasia występuje i jest bardzo dobra. Problemem jest jej czas. Wyraźnie negatywny wpływ maja leki/suplementy, które są podawane na inne problemy. Dojrzałość emocjonalna (opóźniona w stosunku do rówieśników) też nie ułatwia tego procesu bez względu czy jest to coś co Jan lubi, czy też nie lubi.

2.KOORDYNACJA

Stałe uprawianie sportów, zajęć rytmicznych, muzycznych powoduje bardzo dobre stymulowanie koordynacji. Ogólne opóźnienie rozwoju powoduje, że Jaś w wchodzi w pewne zajęcia, aktywności wymagające tej koordynacji, później.

3.EMOCJE

Jan wykazuje się dużą stabilnością emocjonalną i brakiem gwałtownych spadków nastroju.

4.KOMUNIKACJA

Jan świetnie powtarza usłyszane słowa. Kopiowanie jest dla niego zabawą, stąd bardzo duża frajda ze śpiewania piosenek po angielsku. Nazywa swoje potrzeby w ograniczony sposób najczęściej zdaniami prostymi, gdzie próbuje “ominąć” użycie czasownika. Jeżeli są słowa, które w języku polskim  nie lubi/nie lubił, albo stanowią dla niego problem używa/używał słów angielskich. Komunikacja nie stanowi dla niego problemu. Jest otwarty i kreatywny.

LEKI/SUPLEMENTY STOSOWANE NA WSPARCIE ISTOTY BIAŁEJ I FUNKCJI ZA KTÓRE ON ODPOWIADA:

-CHOLINA

-DHA

-CEREBROLIZYNA

-EGCG

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...