Janek pod lupą, czyli bilans po 90 miesiącach życia – “produkcja słów”

Przez mówienie rozumiem umiejętność wypowiadania słów, tworzenia ich. Nie jest to, to samo co komunikacja. Spróbuję Wam pokazać pewne różnice, na które zazwyczaj nie zwraca się uwagi na podstawie tego jak widzę Jasia.

http://www.zespoldowna.info/wczesna-interwencja-jak-powinno-byc-wedlug-mnie-cz-2-mozg-i-jego-deficyty-anatomiczne.html

image

To jest zdjęcie opublikowane tutaj: http://www.functionalneurology.com/materiale_cic/673_XXVIII_1/5808_whole/f1-06_pag19_28.htm , które zachęcam byście oglądnęli dokładnie. Ono wskazuje, gdzie jest “koncentracja” braków i nadmiarów tak istotnych anatomicznie składników mózgu jak istota szara i istota biała w mózgu osoby z zespołem Downa. Dlaczego tak to jest ważne? Z perspektywy chociażby tych anomalii, dzieci z ZD posiadając i wykorzystując przeróżne sposoby na komunikację, w istocie nie mówią.

TEZY:

1.”…the Down’s syndrome group had many smaller correlations for region-pairs within and between the frontal and parietal lobes, … One region so affected was the inferior frontal gyrus that includes Broca’s area.” http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2788.1990.tb01535.x/abstract czyli w grupie osób z zespołem Downa widoczna jest mniejsza liczba połączeń wewnętrznych i pomiędzy płatem czołowym a ciemieniowym … W szczególnie istotny sposób dotknięty jest tym problemem płat czołowy w miejscu obejmującym Ośrodek Broki.

2. Z badań wynikają istotne zmiany w ilości substancji białej w mózgu, w regionach odpowiedzialnych za “produkcję słów”, takich jak Ośrodek Broki. http://www.uky.edu/DSAging/files/NeurobioAging%202014FrontalWhiteMatterAdultsDownSydementia.pdf

3. Ośrodek Broki związany jest z “produkcją słów” i z rozumieniem języka. “Pacjenci ze zmianami w obszarze ośrodka Broki wykazują agramatyczną produkcję mowy jak i niezdolność do użycia syntaktycznych informacji w celu zdeterminowania znaczenia zdania” http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_Broki

4.Uszkodzenie Ośrodka Broki prowadzi do:

-niemożliwości “produkowania” płynnego słów

-braku gramatycznej poprawności budowanej wypowiedzi

-utratę poznanych słów i ich znaczenia

-ograniczenie rozumienia usłyszanych i wypowiadanych słów

-ograniczenie w rozumieniu emocji drugiej osoby.

5.Uszkodzenie Ośrodka Broki nie kojarzy się z utratą zasobów pamięci, jednakże jest ten stan jednoznacznie łączony z sobą.

6.”…grey matter density of the cerebellum and middle and inferior temporal gyrus was associated with linguistic measures…” http://www.researchgate.net/publication/49796726_Relationship_between_brain_and_cognitive_processes_in_Down_syndrome  czyli  gęstość istoty szarej w móżdżku, w środkowym, dolnym zakręcie skroniowym jest związana z parametrami mówienia…

7.Dzieci z zespołem Downa przykładowo spełniają cechy typowe dla afazji, czyli

Afazja (gr. αφασία – niemota) – zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu. wikipedia.org

 

DEFINICJA: http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_Broki

Funkcje
Rozumienie języka

Przez długi czas zakładano, że rola ośrodka Broki była związana bardziej z produkcją języka niż z jego rozumieniem. Jednakże, ostatnie dowody wskazują na to, że ośrodek Broki odgrywa ważną rolę w rozumieniu języka. Pacjenci ze zmianami w obszarze ośrodka Broki wykazują agramatyczną produkcję mowy jak i niezdolność do użycia syntaktycznych informacji w celu zdeterminowania znaczenia zdania[8]. Kilka badań opartych na neuroobrazowaniu wskazuje na uczestnictwo ośrodka Broki, w szczególności części wieczkowej lewego zakrętu czołowego dolnego, w przetwarzaniu złożonego zdania[9]. Ponadto niedawno odkryto, że w trakcie eksperymentów z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) gdzie analizowano bardzo dwuznaczne zdania bardziej aktywny jest zakręt czołowy dolny[4]. Wynika z tego, że poziom aktywności zakrętu czołowego dolnego i poziom leksykalnej dwuznaczności są do siebie wprost proporcjonalne, gdyż wzrost zapotrzebowania na wyszukiwanie informacji jest związany z wieloznacznością zawartości.

 

FAKTY:

1.Od urodzenia Jaś dostaje suplementy/leki zwiększające ilość i jakość istoty białej i szarej w postaci: cerebrolizyny, fluoksetyny, kurkumy, choliny.

2.Od urodzenia Jaś otrzymuje DHA korygujące stan zapalny mózgu, który został uszkodzony.

3.Proces leczenia związany jest z kierunkami działań rehabilitacji logopedycznej od urodzenia.

 

image

 

OPINIA:

1.PRODUKCJA MOWY

Jaś pomimo bardzo dobrej komunikacji, ma znacząco upośledzoną funkcję PRODUKCJI SŁÓW. Używa je w typowy dla osób dotkniętych afazją sposób, unikając rozbudowanych konstrukcji zdaniowych. Skupia się na komunikatach 2-3 wyrazowych, gdyż na tyle pozwala mu jego ośrodek Broki.

2.ILOŚĆ PRODUKOWANYCH SŁÓW

W związku z poprawą i to jednoznaczną funkcjonowania pamięci zarządczej, Jaś zwiększa ilość używanych słów. Ograniczenia i trudności języka polskiego powodują, że używa słów angielskich, które są znacznie łatwiejsze w użyciu.

3.EMOCJE

Jan rewelacyjnie sczytuje emocje innych dzieci i osób.

LEKI/SUPLEMENTY STOSOWANE NA WSPARCIE PRODUKCJI MOWY:

-CHOLINA

-DHA

-KURKUMA

-CEREBROLIZYNA

-FLUOKSETYNA

Komentarze

1 Komentarz do “Janek pod lupą, czyli bilans po 90 miesiącach życia – “produkcja słów””
  1. Can pisze:

    Mowa i jej funkcjonowanie jest podobnie zależna jak ścieżki metaboliczne od ekspresji genów i uszkodzeń. Te elementy dają różnicę między dziećmi. U chłopców mowa jest dużo większym problemem niż u dziewczynek.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...