Każda osoba z zespołem Downa potrzebuje innego wsparcia

sierpień 30, 2023 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Im więcej wiemy, tym bardziej jesteśmy przekonani co do jednego: każda osoba z ZD potrzebuje innego, spersonalizowanego wsparcia. O ile na poziomie suplementacyjnym chyba już rozumiemy, że to wynika z dziedziczenia genów rodzicielskich o ile na poziomie budowy mózgu, chyba tego wciąż nie rozumiemy. Dzisiaj krótkie zdanie na ten temat.

Tak jak my się różnimy, naszymi potencjałami, naszymi możliwościami, naszymi zdolnościami, tak różnią się między sobą osoby z ZD. Do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik, który u nas nie jest tak oczywisty, a w ZD ma to znaczenie: jak przyspiesza starzenie tytułem ekspresji genów z 21 dodatkowego chromosomu. Co to powoduje? Wystarczy otworzyć ten raport i przeczytać to zdanie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10436105/

“Liczne badania pośmiertne i badania neuroobrazowania morfometrycznego osób z ZD wykazały złożone zmiany w regionalnych objętościach mózgu, zwłaszcza w hipokampie, płacie skroniowym, płacie czołowym, płacie ciemieniowym i móżdżku. Co więcej, badania neuropsychologiczne wykazały deficyty w rozwoju komunikacji, regulacji emocjonalnej i pamięci, które odzwierciedlają te zmiany strukturalne i są poważniejsze niż oczekiwano w wyniku ogólnych dysfunkcji poznawczych. Osoby z ZD wykazują także względne zachowanie wielu dziedzin poznawczych, językowych i społecznych w porównaniu z normalnie rozwiniętą grupą kontrolną i osobami z innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Jednakże wszystkie te zaburzenia neurorozwojowe wykazują znaczną niejednorodność międzyosobniczą.”

Jak to bardzo naukowe zdanie przełożyć na nasz język?  Każda osoba z ZD tytułem bardzo różnych czynników jest inna. Nie można mówić, że wszystkie osoby z trisomią 21 mają ten sam zespół Downa, który w taki sam sposób impaktuje na daną osobę. To jak widać może być nadużycie. Stąd każde wsparcie, czy to neurorozwojowe, czy suplementacyjne, czy tez lekowe może modyfikować wzorce funkcjonalne takiej osoby. Może zmienić potencjały. Jednak nie zawsze będzie to tak samo u każdej osoby z ZD. My jesteśmy różni i one są różne. Za każdym razem musimy to personalizować i dobierać tak aby było najlepsze dla tego przypadku. O tym trzeba wiedzieć.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...