Klonalna hematopoeza, czyli kolejny biomarker starzenia się

kwiecień 7, 2021 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Najpierw statystyka: tzw. ALL ostra białaczka limfoblastyczna występuje w ZD średnio 20-krotnie częściej niż w populacji, a AML ostra białaczka szpikowa ponad 150-krotnie częściej.  Najnowsze badania instytutu the Linda Crnic Institute for Down Syndrome, wyspecjalizowanego w badaniach nad ZD mówią coś zaskakującego.

“…przyczyną może być to, że dzieci z zespołem Downa częściej prezentują klonalną hematopoezę (CH), proces, w którym komórka macierzysta krwi nabywa mutację genetyczną, która sprzyja replikacji.”

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/uoca-cid033121.php

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostra_bia%C5%82aczka_limfoblastyczna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostra_bia%C5%82aczka_szpikowa

Jest to nowa teoria, która wpisuje się w teorię przyspieszonego starzenia. Jedna z definicji z wikipedii mówi:

Klonalna hematopoeza o nieokreślonym potencjale lub CHIP jest powszechnym zjawiskiem związanym ze starzeniem się, w którym hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC) lub inne wczesne komórki progenitorowe krwi przyczyniają się do tworzenia odrębnej genetycznie subpopulacji komórek krwi . Jak sama nazwa wskazuje, ta subpopulacja we krwi charakteryzuje się wspólną unikalną mutacją w DNA komórek ; uważa się, że ta subpopulacja jest „klonalnie” wyprowadzona z pojedynczej komórki założycielskiej i dlatego jest utworzona z genetycznych „klonów” założyciela. Utworzenie populacji klonalnej może nastąpić, gdy komórka macierzysta lub progenitorowa nabywa jedną lub więcej mutacji somatycznych, które dają jej przewagę konkurencyjną w hematopoezie nad komórkami macierzystymi / progenitorowymi bez tych mutacji.”

Jak widać może to szokować, gdyż jest to proces który obejmuje głównie ludzi powyżej 50 roku życia, a w szczególności osób w wieku 70-80 lat. W przypadku zespołu Downa dotyczy to głównie osób w wieku 1-20 lat!!! jak piszą to autorzy raportu. Inną kwestią, dla mnie szokującą, jest fakt, że najczęściej w zdrowej populacji geny onkogenne, mutujące w klonalnej hematopoezie to  DNMT3A, TET2, ASXL1, TP53, JAK2. W ZD głównie temat dotyczy genu TET2.

“Badanie wykazało również, że CH w zespole Downa jest powiązane z biosygnaturami rozregulowania odporności, które są powiązane z chorobami, które często występują razem z zespołem Downa, w tym zapaleniem tarczycy, chorobą Alzheimera i białaczką. To odkrycie otwiera nowe kierunki badań, aby zrozumieć, w jaki sposób CH wpływa na różne skutki zdrowotne zespołu Downa i jak potencjalnie przeciwdziałać jego skutkom.”

„To naprawdę zmienia. Zespół ten zidentyfikował nową cechę zespołu Downa, która ma poważne implikacje dla zrozumienia pojawiania się chorób współistniejących częściej w tej populacji, takich jak białaczka i przedwczesne starzenie się” – powiedział dr Joaquin Espinosa, dyrektor wykonawczy Crnic Institute.

Cóż i znów puzzle składają się w jedno:

BIAŁACZKI TO EFEKT PROBLEMÓW IMMUNOLOGICZNYCH, KTÓRYCH BAZĄ JEST NIE TYLKO EFEKT POTROJENIA GENÓW ALE I ICH MUTACJI W EFEKCIE KLONALNEJ HEMATOPOEZY.

JEST TO MECHANIZM WSPÓLNY DLA CHORÓB IMMUNOLOGICZNYCH, CHOROBY ALZHEIMERA, PROBLEMÓW ZE STANEM ZAPALNYM TARCZYCY.

W EFEKCIE DAJE TO PRZYSPIESZONE STARZENIE SIĘ.

W konkluzji raportu naukowcy stwierdzają o spersonalizowanych kwestiach i możliwych rozwiązaniach nad którymi będą pracować. Jednego nie napisali, a co może być kluczowe: czy występowanie białaczki u osoby z ZD to biomarker skrajnego, przyspieszenia starzenia się organizmu? Będę czekał na tą informację/potwierdzenie jej.

Przypomnę definicję zespołu Downa jaką stworzyłem kilka lat temu i ciągle ją aktualizuję:

https://www.zespoldowna.info/definicja-zespolu-downa-2021.html

Zespół Downa jest:

Całościowym zaburzeniem genomu, którego destabilizacja w postaci hipometylacji i hipermetylacji wynikająca z zaburzenia remodelingu chromatyny oraz czynników epigenetycznych, na różnych poziomach, zmienionej ubikwitynacji, powoduje błędną replikację DNA, a w efekcie przyspieszone starzenie się organizmu. Trisomia 21 chromosomu jest tutaj jedynie mechanizmem inicjującym kaskadę negatywnych zmian w obrębie wszystkich genów, wliczając w to wzmocnienie, nieskompensowanych efektów polimorfizmów rodzicielskich, kaskadę choroby Alzheimera, zmianę i stałą hiperaktywność układu immunologicznego w połączeniu z odmiennością jego reakcji na standardowe procedury lecznicze, dysfunkcję metabolizmu energetycznego i destrukcję mitochondriów, jak i typologię zmian fenotypowych dla zespołu Downa prowadzących do wcześniejszej, zakodowanej genetycznie śmierci osoby z tą wadą. Wszystkie te zmiany kreują stan stale trwającej choroby metabolicznej, immunologicznej, neurologicznej z istotnymi zaburzeniami kardiologicznymi, układu hormonalnego objawiającego się dysfunkcyjnym działaniem tarczycy i jej hormonów, czy też ze złożonymi problemami układu pokarmowego. Wynikające z tych przyczyn, progresywne pogorszenie się jakości życia, objawia się utratą funkcji poznawczych wraz z upływem czasu, stałym niskim napięciem mięśniowym mającym istotny wpływ na niedotlenienie organizmu i występowanie głębokich zaburzeń snu, zaburzoną komunikacją, niską sprawnością ruchową, ograniczającymi możliwość prowadzenia samodzielnego, rodzinnego życia.

Będę ją musiał uzupełnić o to odkrycie w zakresie pierwszego zdania, które powinno dzisiaj brzmieć tak:

Całościowym zaburzeniem genomu, którego destabilizacja w postaci hipometylacji i hipermetylacji wynikająca z zaburzenia remodelingu chromatyny oraz czynników epigenetycznych, na różnych poziomach, zmienionej ubikwitynacji, powoduje błędną replikację DNA, przy towarzyszącej klonalnej hematopoezie powodującej mutacje genów, nawet tych potrojonych, a w efekcie przyspieszone starzenie się organizmu.

Brzmi to już skrajnie trudno, ale tak niestety musi być.

 

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...