Kolejny głos za suplementacją i to naukowy!

styczeń 5, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Analizując dokumenty dotyczące odporności i krwi, co opublikowałem już, trafiłem w jednym z raportów na jednoznaczny wpis za suplementacją od najmłodszych chwil.

Cała wypowiedź brzmi:

“Faster RBC turnover may impact iron homeostasis and affect iron-dependent nonapoptotic cell death (ferroptosis), an etiological factor of AD,34 suggesting a potential therapeutic window, especially at an early age when the brain is still plastic, through dietary intervention with folinic acid, methyl-B12, thymidine, dimethylglycine, and/or methionine supplementation32 or iron metabolism management in children and adults with DS.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5745140/

czyli szybszy cykl życia erytrocytów może wpływać na homeostazę żelaza i wpływać na zależną od żelaza, nieapoptotyczną śmierć komórek (ferroptozę), czynnik etiologiczny choroby Alzheimera, sugerujący potencjalne “okno terapeutyczne”, szczególnie w młodym wieku, kiedy mózg wciąż jest plastyczny, poprzez interwencję dietetyczną folianem , metylowaną wersją witaminy B12, tymidyną, DMG i / lub suplementacją metioniną lub zarządzaniem metabolizmem żelaza u dzieci i dorosłych z ZD.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Homeostaza

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tymidyna

Wynika takie zdanie autorów raportu z ich obserwacji które opisali w następujący sposób:

“Chociaż na tym etapie jest to jedynie spekulacja, to fascynujące jest podkreślenie zaobserwowanego spadku poziomu metioniny w erytrocytach w ZD w stosunku do poprzednich doniesień na temat roli tego metabolitu w zaburzeniach poznawczych, takich jak choroba Alzheimera. Zauważmy, że u osób bez ZD nadmiar metioniny w osoczu lub suplementacja metioniną jest uważana za sprzyjającą początkowi choroby Alzheimera, ale ta obserwacja może nie być prawdziwa u osób z ZD, ze względu na obecność potrojonego genu CBS na chromosomie 21. Zwiększona ekspresja tego enzymu wpływa na metabolizm homocysteiny poprzez upośledzenie zależnej od kwasu folinowego resyntezy metioninowej i występowania pułapki kwasu foliowego kwasu foliowego oraz jest czynnikiem etiologiczny makrocytozy i krótszego czasu przeżycia erytrocytów, najbogatszych komórek w żelazo w ludzkim ciele. Warto zauważyć, że niższe poziomy niezbędnych aminokwasów i w szczególności, znacznie niższe poziomy metioniny były wcześniej obserwowane w osoczu osób w podeszłym wieku i w zależności od płci z DS, co sugeruje zaburzony metabolizm homocysteiny w tej populacji.”

Dla mnie wystarczy.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...