Zespół Downa czym jest w 2016 roku? Jakie suplementy i leki na gen APP i amyloid beta

marzec 10, 2016 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Od pewnego już poszukuję odpowiedzi: co i jak może pomóc w 2016 i poza nim, naszym dzieciom. We wcześniejszym wpisie napisałem co jest w istocie celem/postrzeganiem zespołu Downa w 2016 roku. Przypomnę, zespół Downa to efekt grupy problemów składających się na patologię choroby Alzheimera, ale i także zmian metylacyjnych wpływających na choroby autoimmunologiczne. Dzisiaj postanowiłem przeglądnąć te problemy z perspektywy dostępnych środków leczniczych.

http://www.zespoldowna.info/zespol-downa-czym-jest-w-2016-roku-2.html

Zacznę od kluczowego cytatu z artykułu, będącego podstawą do mojego twierdzenie, że choroba Alzheimera (CHA) jest główną patologią i typologią zespołu Downa (ZD).

“Triplication of APP

The key dosage-sensitive gene for AD-DS is likely to be APP, as an additional normal copy of this gene is sufficient to cause EOAD in the absence of trisomy of the rest of chromosome 21 (REFS 815,47,107). The additional copy of APP in DS does not typically cause substantial Aβ accumulation until the second or third decade of life, although amyloid pathology has been demonstrated in a few childhood post-mortem examinations (BOX 1; FIG. 1). This lack of early Aβ accumulation may be due to APP not becoming dosage sensitive until adulthood, as suggested by both mouse and human studies115117. However, increased levels of soluble Aβ42 are found in ~50% of trisomy 21 fetal brains118, suggesting that APP may be dosage sensitive during fetal development of individuals with DS but that this change may not be sufficient to cause extensive Aβ deposition in the developing brain — perhaps because of efficient clearance. Consistent with this, overexpression of APP and/or increased levels of Aβ have been reported in trisomy 21 human cell models, including in induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from infants or young adults with DS119122. Although triplication of APP does not necessarily lead to enhanced expression of APP and subsequent increase in Aβ accumulation in all contexts, overexpression of APP is strongly linked to Aβ deposition in adult life. Thus, elucidating the factors that control the regulation of APP expression will considerably aid our understanding of AD.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4678594/

“Potrojenie APP

Kluczowym-wrażliwym ze względu na dawkę genem w powiązaniu ZD i CHA z duża pewnością jest gen APP, gdyż jako dodatkowa, normalna, kopia genu jest wystarczającym powodem do wystąpienia wczesnej wersji typologii choroby Alzheimera (early onset Alzheimer Disease=EOAD) u osób bez obecności pozostałej części trisomii 21 chromosomu. Dodatkowa kopia APP w ZD nie powoduje typowo, podstawowej akumulacji amyloidu beta aż do drugiej/trzeciej dekady życia, chociaż patologia amyloidu jest obserwowana u kilku dzieci w badaniach histopatologicznych po ich śmierci. Ten brak wczesnej akumulacji amyloidu beta może być związany z APP, który w tym czasie nie jest aż tak aktywny, do czasu jego istotnej aktywności w dorosłości jak to sugerują zarówno badania na myszach, jak i ludziach. Jednakże, wzrost poziomu rozpuszczalnego amyloidu beta 42 znajdowany jest u przeszło 50% mózgów noworodków, sugerując że APP może być aktywny podczas noworodkowego rozwoju osób z ZD, ale te zmiany mogą nie być wystarczającym powodem do powodowania rozległego odkładania się amyloidu beta w rozwijającym mózgu – może dzieki efektywnego oczyszczaniu. Pozostając w zgodzie z tym faktem, nadekspresja APP i/albo wzrost poziomu amyloidu beta jest raportowany w ludzkich modelach trisomii 21, wliczając w to modele indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych pochodzących od dzieci czy młodych osób z ZD…”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Indukowane_pluripotencjalne_kom%C3%B3rki_macierzyste

WNIOSKI:

1.CHOROBA ALZHEIMERA W SWOIM WARIANCIE WCZESNYM JEST ZAWSZE! EFEKTEM POTROJENIA GENU APP, BEZ WZGLĘDU NA TRISOMIĘ 21 CHROMOSOMU.

2.NADMIERNA AKTYWNOŚĆ GENU APP U PŁODÓW I NOWORODKÓW Z ZD JEST OBSERWOWANA I JEST FAKTEM.

3.POWSZECHNE ODKŁADANIE SIĘ AMYLOIDÓW BETA OBSERWOWANE JEST BARDZIEJ POCZĄWSZY OD 2 I 3 DEKADY ŻYCIA OSÓB Z ZD.

4.NIE ZNAMY MECHANIZMÓW ODKŁADANIA SIĘ AMYLOIDÓW BETA U DZIECI, STĄD DUŻA ROZBIEŻNOŚĆ OBSERWACJI.

 

MOJE WNIOSKI:

1.STRATEGIA LECZNICZA W ZD MUSI UWZGLĘDNIAĆ 3 FAKTY NA TYM ETAPIE ROZWAŻAŃ:

*FAKT POTROJENIA I NADMIERNĄ AKTYWNOŚĆ GENU APP OD POCZĄTKU

*ODKŁADANIE SIĘ AMYLOIDU BETA

*OCZYSZCZANIE KOMÓRKI Z AMYLOIDU BETA

2.W ODPOWIEDZI NA TAK POSTAWIONE PROBLEMY POWINNIŚMY ODPOWIEDZIEĆ MECHANIZMAMI, KTÓE MAJĄ NA NIE WPŁYW:

ODPOWIEDŹ NA NADMIERNĄ AKTYWNOŚĆ GENU APP

Elementem regulującym poziom ekspresji genu APP dostępnym w dniu dzisiejszym jest odpowiednia regulacja poziomu T 3, który wpływa na aktywność genu APP w istotnym układzie. Podawanie hormonów tarczycy zarówno na poziomie T 3 i T 4 powinno być kluczowym czynnikiem strategii   leczniczej tak by poziom hormonu t 3 był na maksymalnie wysokim poziomie w stosunku do normy i możliwości pacjenta.

http://www.zespoldowna.info/dlaczego-forsujesz-model-wyzszych-poziomow-t-3-gdy-nikt-tak-naprawde-tego-nie-potwierdza.html

http://www.zespoldowna.info/czy-hormon-tarczycy-t-3-jest-najlepszym-lekiem-hamujacym-nadekspresje-genu-app.html

W jednym z raportów prezentowanych przeze mnie w powyższych wpisach pojawia się informacja:

“…hormon tarczycy T 3 tłumi ekspresję genu APP funkcjonującego w mózgu…”

i to powinno być dla nas argumentem.

Jest pewien fakt powszechnie znany, mówiąc o tym że polimorfizm genu APP A673T jest polimorfizmem ochronnym w kontekście CHA. U osób z tym polimorfizmem nie występuje CHA.

Innym faktem w tym zakresie jest występowanie polimorfizmów i mutacji dziedzicznych na genie APOE 4, które powodują wysokie ryzyko występowania CHA zarówno u osób z ZD jak i bez ZD. U tych osób tym bardziej jedyny mechanizm kontrolny ekspresji genu APP jaki znamy (poprzez hormon T 3) powinien być uwzględniony.

ODPOWIEDŹ NA ODKŁADANIE SIĘ AMYLOIDU BETA

Amyloid beta jest obecny u noworodków z zespołem Downa. Naukowcy zastanawiają się dlaczego, akumuluje się w tak znaczący sposób począwszy od 10 roku życia. Z mojej perspektywy kluczowym elementem do tej pory nie będącym precyzyjnie analizowanym w ZD jest właśnie obecność polimorfizmów. Jak wiemy kluczowym dla polimorfizmów tematem jest odpowiednia metylacja. Odpowiednia metylacja jest to istotne zmniejszenie depozytów amyloidowych (szczegółowo o tym napisze osobno). Dzieci w wieku do 10 roku życia w całej populacji uzyskują przeciętne dobre parametry z tego procesu, które załamują się istotnie po 10 roku życia, co wg. mnie na podstawie Waszych badań pozytywnie zgrywa się z objaśnieniami naukowców. Zatem kwestia odkładania się amyloidu beta to kwestia dwóch ścieżek działania:

-nie dopuszczenie do ich tworzenia, za co może być odpowiedzialna dobra metylacja

-rozpuszczanie tego amyloidu, który już powstał

Z tej perspektywy ważne jest zastosowanie witamin z grupy B, w szczególności B 12, B2, B9 oraz choliny, które to regulują poziom metioniny odpowiedzialnej za wpływanie na proces ilościowej obecności amyloidu.

http://www.zespoldowna.info/jak-sam-czysci-amyloid-beta.html

Z drugiej strony konieczna jest kurkuma, DHA, witamina D 3, melatonina, które po prostu rozpuszczają amyloid beta. Im wcześniej jest to zrobione, tym mniej jest go w organizmie.

http://www.zespoldowna.info/richard-wyjasnia-istote-amyloidow-beta-w-mozgu-osoby-z-zd.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15590663

http://alzheimer.neurology.ucla.edu/pubs/YangJBCcurc2005.pdf

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443906000469

http://www.nature.com/articles/srep20872

http://www.hindawi.com/journals/bca/2014/325873/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001457931100500X

http://www.zespoldowna.info/amyloid-beta-jako-funkcja-wieku-poziomu-niepelnosprawnosci-intelektualnej-i-wskaznik-obecnosci-demencji-w-zd.html

http://www.zespoldowna.info/melatonina-oslabia-uszkodzenia-mozguakumulacje-amyloidow-beta-i-neurodegeneracje.html

http://www.zespoldowna.info/szczepionka-na-amyloidy-beta.html

Wydaje mi się, że na tym etapie konieczne jest jednak wrócenie do roli DYRK 1 A w kontekście nadaktywności genu APP, tak jak to pisała Teresa Cody: “…bez DYRK 1 A nie byłoby choroby Alzheimera w zespole Downa…” stąd kluczowym tematem jest wsparcie regulacji aktywności genu DYRK 1 A jego inhibitorem w postaci EGCG. Od siebie dodam, że bez regulacji kolejnego genu RCAN 1, choroba Alzheimera w ZD nie byłaby tak trudna. Stąd kolejny cel to regulacja RCAN 1.

http://www.zespoldowna.info/czy-dyrk1a-zwieksza-liczbe-amyloidu.html

http://www.zespoldowna.info/choroba-alzheimera-co-to-jest-bez-rcan-1-a-nie-bylaby-tak-grozna.html

 

OCZYSZCZANIE KOMÓRKI Z AMYLOIDU BETA

Ten problem jest zupełnie nowym elementem układanki choroby Alzheimera. Raport opublikowany w ubiegłym roku istotnie zmienił perspektywę tego problemu. Z tej perspektywy nie mamy narzędzi, które mogłyby nam pomóc na ten moment.

http://www.zespoldowna.info/nie-chodzi-o-amyloid-beta-tylko-o-jego-usuniecie-w-chorobie-alzheimera-i-w-zespole-downa-wyjasnienie.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...