Które szczepionki są “starego” typu, które wybrać?

styczeń 13, 2021 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

UE, a co za tym Polska zatwierdziła do użycia szereg rodzajów szczepionek wykonanych w różnych technologiach. Nie ma takiego określenia przy tym, że są “stare” albo “nowe” szczepionki. Nie można podzielić je także na te, które dla osób z ZD są bardziej niebezpieczne i te które mniej, albo odwrotnie. Uważam, że tutaj decyzje są związane z personalizowaną reakcją wynikającą z układu genów i stanu układu immunologicznego i jego potencjalnej odpowiedzi. Poniżej krótkie omówienie

Na pewno “tradycyjną” technologię wykorzystuje szczepionka firmy Valneva, która wykorzystuje tradycyjne mechanizmy wykorzystujące  acelularne do podejście do wirusa o ile tak można to opisać.

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/koronawirus-ke-zakonczyla-rozmowy-z-kolejnym-dostawca-szczepionek/3f4h8nz

Novavax z kolei stosuje typową szczepionkę podbiałkową.

https://ec.europa.eu/poland/news/201217_Novavax_pl

Astra-Zeneca to z kolei szczepionka rekombinowana.

“Decyzja o wsparciu dla szczepionki zaproponowanej przez AstraZeneca opiera się na rozsądnym naukowym podejściu i zastosowanej technologii – rekombinowana szczepionka oparta na niezdolnym do replikacji wektorze adenowirusa szympansa (ChAdOx1), szybkości realizacji, skali, kosztach, podziale ryzyka, odpowiedzialności i zdolności produkcyjnej, która zapewni zaopatrzenie między innymi całej UE.”

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1524

Kolejna szczepionka Sanofi-Gsk jest także szczepionką rekombinowaną. Opisaną poniżej.

“Sanofi i GSK pracują nad rekombinowaną szczepionką przeciwko COVID-19 w oparciu o innowacyjne technologie obu firm. Wkładem koncernu Sanofi będzie antygen białka S wirusa wywołującego COVID-19, bazujący na technologii rekombinowanego DNA. Z kolei GSK wniesie swoją technologię adiuwantu, która ma szczególne znaczenie w sytuacji pandemii, ponieważ może zmniejszyć ilość białka szczepionkowego w przeliczeniu na dawkę. Umożliwi to produkcję większej ilości dawek szczepionki, a tym samym przyczyni się do objęcia ochroną większej liczby osób. Połączenie antygenu białkowego z adiuwantem to dobrze znane rozwiązanie, stosowane w wielu obecnie dostępnych szczepionkach w celu zwiększenia reakcji immunologicznej. Może ono również zwiększyć prawdopodobieństwo dostarczenia skutecznej szczepionki, którą można wyprodukować na dużą skalę.”

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1680

Z kolei firma Janssen wykorzystuje platformę AdVac.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1829

https://www.janssen.com/infectious-diseases-and-vaccines/vaccine-technology

“Przy pracy nad potencjalną szczepionką przeciwko COVID-19 Janssen wykorzystuje platformę technologiczną AdVac®. Tę samą technologię firma wykorzystała wcześniej do opracowania i produkcji niedawno zatwierdzonej szczepionki przeciwko wirusowi Ebola oraz potencjalnych szczepionek przeciwko wirusom Zika, RSV i HIV. Potencjalna szczepionka przeciwko COVID-19 znajduje się już w III fazie badań klinicznych.”

Pfizer i BioNTech dostarczają szczepionkę opartą o technologię modyfikacji mRNA.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2081

“BioNTech to niemiecka firma współpracująca z firmą Pfizer, posiadającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych, w celu opracowania nowej szczepionki opartej na cząsteczkach informacyjnego RNA (mRNA). mRNA odgrywa zasadniczą rolę w biologii i jest odpowiedzialne za przekazywanie instrukcji z DNA do mechanizmu wytwarzania/ syntezy białek w komórkach. W przypadku szczepionki mRNA na podstawie tych instrukcji powstają nieszkodliwe fragmenty wirusa, wykorzystywane przez ludzki organizm do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu zapobiegania chorobom lub ich zwalczania.”

Podobny mechanizm działania ma szczepionka Moderny oraz CureVac opierający się o działanie mRNA.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2200

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2136

Występują szczepionki także z poza tej listy zatwierdzonej przez Unię ale biorąc pod uwagę brak decyzji regulatora o ich dopuszczeniu nie analizuję ich jak rosyjski sputnik.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...