Neuroinflamacja w zespole Downa

listopad 2, 2016 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Neuroinflamacja jest z pewnością neologizmem w naszym języku, ale świetnie nadaje się do odróżnienia tego co się dzieje z układem nerwowym (neuroinflamacja), z tym co dzieje się z jelitami, stanami zapalnymi wywołanymi różnego rodzajami genów, o których ostatnio najczęściej wspominam.

Podstawą wiedzy w tym zakresie jest raport przygotowany przez Donna M. Wilcock w 2011 roku.

image

https://www.hindawi.com/journals/cggr/2012/170276/#B8

Kluczem dla tego raportu i oczywiście badań, jest kwestia starzenia się organizmu osoby z zespołem Downa, który to proces ewidentnie ma swoje korzenie w nadmiernie reaktywnych procesach immunologicznych związanych z patologią choroby Alzheimera ale i przede wszystkim z potrojenia wielu genów immunologicznych na 21, dodatkowym, chromosomie.

Biorąc pod uwagę, kwestię patologii reakcji immunologicznej w ramach choroby Alzheimera (CHA), autorka raportu zaczęła swoją analizę właśnie od genów i metabolizmów związanych z tą chorobą. Kluczowe dla tej patologii są oczywiście geny APP i BACE, które są związane ze znacznym wzrostem ilości amyloidów beta. To w istocie pobudza całą kaskadę reakcji immunologicznych poprzez komórki glejowe i nawet neurony.

Autorka uważa, że bez zrozumienia tych procesów trudno jest panować nad nimi w postaci chociażby odpowiedniej terapii. Ja zwróciłem szczególną uwagę na fakt wskazania na pewne cytokiny, o których od miesięcy Wam nadmieniam jako “coś” ewidentnie typowego w badaniach genetycznych jakie robicie, co wiąże się z faktem ich dziedziczenia na poziomie homozygotycznych polimorfizmów. Dotyczy to szczególnie genów IL-1, IL-6, TNF. Jak autorka nadmienia choć nie są to geny “potrojone” w ZD, to są ściśle powiązane z potrojonym genem S100B, który pełni istotną funkcję w CHA. Według autorki zarówno IL-1, IL-6 jak i TNF są typowymi dla CHA cytokinami i pomimo lat te fakty nie podlegają dyskusji, mogę dodać od siebie.

Nowe teorie, które uzupełniają tą ścieżkę mówią o istotnej roli także cytokin IL-10 (potwierdza się to w Waszych panelach), IL-4, IL-12, IL-13 (rzadko pojawiające się w panelach).

Autorka wyraźnie wskazuje, że choć są to ściśle typowe geny dla wystąpienia CHA, nie można powiedzieć, że wszystkie są typowe dla ZD i jego typu stanu zapalnego. Wskazuje na geny, które są potrojone w ZD i mają istotny wpływ na funkcjonowania układu nerwowego i mózgu. Są one w sposób jednoznaczny jednak powiązane z pewną grupą cytokin.

https://www.hindawi.com/journals/cggr/2012/170276/tab1/

image 

Z perspektywy czasu należy podkreślić, że była to celna informacja biorąc pod uwagę chociażby ostanie uwagi o genach IFNAR czy ADAMTS i ich roli w reakcji immunologicznej w ZD.

http://www.zespoldowna.info/komorki-walcza-z-infekcja-nawet-wtedy-gdy-jej-nie-ma-czyli-o-przelomowym-projekcie-dla-zespolu-downa.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9510

http://www.nature.com/nrn/journal/v16/n9/fig_tab/nrn3983_F2.html

CXADR gen wskazany przez autorkę, ma istotnie zmienioną ekspresję w ZD. Jego działanie aktywizuje działanie cytokin IFNγ, IL-12, IL-1β, TNFα, IL-6 co prowadzi do uruchomienia typowej reakcji immunologicznej.

Kolejne geny ADAMTS1 (pięciokrotnie bardziej pobudzony) i ADAMTS5 są potrzebne organizmowi do normalnego rozwoju, płodności. W momencie gdy cytokiny IL-1β działają bardzo aktywnie w organizmie pobudzają powyższe geny, destabilizując procesy za które są odpowiedzialne. Podobnie się ma z genem TIAM 1, który podlega silnej aktywacji przez cytokiny IL-1β podobnie jak gen S100b.

Potrojenie genów SOD 1, IFNAR powoduje uruchomienie całej kaskady reakcji immunologicznych o których już pisałem.

Dla autorki te fakty są podstawą do stwierdzenia, że charakter zapalny w zespole Downa jest związany z reakcją typu M1 w której biorą makrofagi, gdyż to one syntetyzują i wydzielają liczne substancje zapalne, w tym właśnie i przede wszystkim interleukiny IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Makrofagi

I tutaj wracamy do odpowiedzi jakie niosą dzisiejsze czasy:

MOŻEMY POMÓC NASZYM DZIECIOM W WALCE Z BŁĘDNĄ REAKCJĄ IMMNULOGICZNĄ STOSUJĄC SUBSTANCJE REGULUJĄCE AKTYWNOŚĆ POWYŻSZYCH INTERLEUKIN W TYM IL- 1, IL-6, KTÓRE STALE POWTARZAJĄ SIĘ W WASZYCH PANELACH, W UKŁADACH POLIMORFIZMÓW HOMOZYGOTYCZNYCH.

WYSTARCZY PODAĆ RESWERATROL, KURKUMĘ, UBIQUINOL i będzie zdecydowanie lepiej na poziomie zarówno neuroinflamacji jak i zwykłej reakcji immunologicznej.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...